News & Events

Afstandsonderwijs
Op alle ROC’s wordt op creatieve wijze gezocht naar effectieve vormen van begeleiden van de studenten op afstand. Voor het vak rekenen worden veelal de digitale delen van de methodes ingezet en is rekeninstructie beschikbaar voor de studenten in de vorm van videoverbinding met de rekendocenten. Maatwerk wordt op veel plekken gerealiseerd.

In deze fase van het schooljaar wordt op alle ROC’s nagedacht hoe we het komende schooljaar het onderwijs gaan en kunnen inrichten. Wat was waardevol en effectief in deze periode van afstandsonderwijs, wat willen we behouden en wat niet? Het maken van keuzes blijft de komende tijd veel aandacht krijgen! 

Herijking rekeneisen per MBO niveau in afrondende fase.
Er wordt voortvarend gewerkt aan de invulling van de uitgangspunten van de rekenaanpak MBO. Een herijking van het referentiekader levert voor ieder MBO-niveau beschreven functionele rekeneisen op, deze zullen het uitgangspunt zijn voor het onderwijs en de examinering. Het MBO heeft met de rekenaanpak MBO ruimte gecreëerd om vanuit de ROC’s inkleuring te geven aan het rekenonderwijs, de expertgroep bevat een mix van wetenschappers en docenten vanuit de ROC’s. 

De expertgroep van OCW heeft in maart een digitale raadpleging gedaan met rekendocenten, reken coördinatoren en studenten (via JOB). Tijdens de raadpleging zijn enkele  dilemma’s en uitgangspunten voorgelegd die vervolgens verder uitgewerkt zijn in functionele rekeneisen binnen de grenzen van het referentiekader 2F en 3F. Binnenkort (eind mei) levert de expertgroep het eindproduct op richting opdrachtgever OCW. OCW gaat dan in afstemming met MBO Raad en NRTO de nieuwe rekeneisen voor het MBO delen met de achterban. 

De rekenaanpak MBO bevat ook het oprichten van een consortium die kwalitatief goede rekenexamens gaat ontwikkelen die ingezet gaan worden als instellingsexamen rekenen. Er zijn inmiddels  twee kwartiermakers aangesteld die het examenconsortium in de steigers zetten. 

Oproep
Heb je mooie ervaringen met afstandsonderwijs?  Ideeën over hoe het rekenonderwijs en/of de examinering er uit zou moeten komen te zien? Hoe jullie op jouw ROC de exameninfrastructuur willen gaan opzetten? Zet jouw ervaring en gedachten op papier en stuur het naar het platform rekendocenten van de bvmbo, dan zorgen wij dat dit onder de aandacht van de juiste instellingen en personen komt.

Hans Voskamp, mei 2020

1 reactie

  • drieledig:

    Het afstandsonderwijs is vooral erg prettig voor de minder sterke studenten: mbv een digitaal touchpad is uitleg etc met net iets grotere groepen dan wat er in een lokaal aan een tafel kan zitten mogelijk. Daarbij is de hoeveelheid sociale ruis ook lager.
    Ik vind het minder gemakkelijk om bij de goede studenten te diffrentieren.

    Voor de opleiding Verpleegkunde niv 4 zou het fijn zijn om net even iets meer te doen binnen meten en meetkunde. Binnen onze opleiding zijn we ook een module “laboratoriumuitslagen” gaan verzorgen (naast een module “medische afbeeldingstechnieken” die weer afgekeken is van de HAVO) en daarbij is het voorkomen van termen als ppm, ppb, micrometers, femtoliters en attomolen eigenlijk wel handig. Ze kunnen dat ook handelen. Eerlijk gezegd zijn we waarschijnlijk de enigen in NL die dit aanbieden, maar evengoed.

    Binnen de opleiding OA zou het niet gek zijn om méér oplossingsstrategieën aan te reiken. Hoe doe je een deelsom (haak èn staart) etc. Maar dat laat zich moeilijk verwerken in een examen

Laat een reactie achter op Arno Driessens Reactie annuleren

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.