News & Events

Net voor de kerstvakantie heeft minister van Engelshoven een brief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin ze uiteenzet hoe de rekenaanpak van het MBO er uit ziet. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2019Z25561&did=2019D52590 

Het platform rekendocenten is heeft input geleverd in de verkenning rondom examinering van rekenen en betrokken geweest bij de totstandkoming van de inhoud van de rekenaanpak. Op de regionale rekennetwerken, georganiseerd door het practoraat rekenen, hebben we reacties van docenten opgehaald op de voornemens uit de rekenaanpak. Deze reacties zijn meegenomen bij het geven van feedback op de rekenaanpak.  

De MBO Raad, NRTO en OCW hebben een intentieverklaring opgesteld waarin de gezamenlijke rekenaanpak voor het MBO beklonken gaat worden. De brief over de rekenaanpak van de minister naar de Tweede Kamer wordt binnenkort besproken samen met veel andere zaken over het MBO in de vaste kamercommissie Onderwijs. 

Een van de onderdelen van de rekenaanpak is een herijking van het huidige referentiekader. Door een door OC&W ingestelde expertgroep worden nieuwe rekeneisen beschreven per MBO niveau. De BVMBO heeft zitting  in deze expertgroep en probeert de leefwereld en de onderwijsbehoefte van de studenten centraal te stellen bij het maken van keuzes.

Er worden door de MBO raad en OCW voorbereidingen getroffen om het in de rekenaanpak MBO genoemde examenconsortium in de steigers te zetten. Het examenconsortium wordt verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de afname en het beoordelen van de rekenexamens op grond van de nieuw geformuleerde rekeneisen voor het MBO. 

Examinering rekenen 2020-2021

Het is verstandig om op de ROC’s vooruit te denken rondom examinering van de startende cohorten. De centraal examens zijn komend schooljaar nog beschikbaar, dat houdt in dat de aanstaande eerstejaars studenten nog te examineren zijn met de huidige centraal examens. 

De cohorten die starten in 2021 gaan te maken krijgen met een zakslaagbesluit en de nog nieuw te ontwerpen examinering op basis van nieuw te formuleren rekeneisen per MBO niveau. Dit alles onder voorbehoud van definitieve politieke besluitvorming en voortvarende procesgang in expertgroepen en examenconsortium. We houden u op de hoogte! 

Namens het platform rekendocenten, 

Hans Voskamp

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.