News & Events

Regionale rekennetwerken van 27 november, 3 en 4 december 2019
Deze middag worden we door Rianne Reichardt van het Kennispunt taal en rekenen mbo bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot examinering van rekenen.
Daarnaast gaan we met elkaar in gesprek wat dit betekent voor ons lesgeven, voor ons toetsen, voor het rekenexamen om studenten zo goed mogelijk op te leiden.

Het programma ziet er als volgt uit:
13.00 uur Inloop met koffie/thee
13.30 uur Opening
13.40 uur Mededelingen vanuit het Practoraat Rekenen/kenniskring
13.50 uur Mededelingen vanuit het platform rekendocenten van de BVMBO
14.00 uur Stand van zaken over examinering rekenen in het mbo
14.45 uur Pauze
15.00 uur Bespreking consequenties voor ons als docenten
15.55 uur Afsluiting
16.00 uur Einde
Voor meer informatie en aanmelden klik hier.

Werkconferentie: Rekenvaardigheden in burgerschap
Het mbo wil studenten opleiden als goed professional, maar ook als kritisch consument. Dat begint bij het doen van de boodschappen, zoals de afbeelding aangeeft.
De vraag die centraal staat is: wat moet een mbo-student allemaal kunnen om zich als kritische consument en als goed burger te redden in de maatschappij?
Tijdens deze werkconferentie gaan wij op zoek naar wat een mbo-student allemaal tegen kan komen in zijn of haar omgeving op het gebied van rekenen. Aan het eind van de dag willen wij een overzicht hebben gemaakt welke rekenvaardigheden iedereen moet bezitten om in de burgerschapscontext te kunnen functioneren.
Voor docenten rekenen en/of burgerschap op dinsdag 10-12-2019 in Utrecht.
Er is plaats voor 40 docenten. Meld je snel aan!
Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.