News & Events

Marjolein Held presenteerde het rapport ‘Staat van de docent”. Minister Bussemaker nam het drieluik (Staat van het onderwijs, de docent en de leerling) in ontvangst. 

“Dit is een mooi resultaat van een emancipatoir proces van de leraar” Vol trots overhandigt Marjolein Held[1] vandaag op woensdag 15 april, tijdens het Onderwijscongres, het rapport De staat van de leraar aan de minister. Nadat vorig jaar, naast De staat van het onderwijs ook de Staat van de leerling was opgeleverd kon ‘de leraar’ niet achterblijven. Het rapport is tot stand gekomen in een uniek samenwerkingsverband van leraren uit het po, vo en mbo ondersteunt door de Onderwijscoöperatie. In deze reflectie, op de staat van de leraar anno 2015, staan thema’s centraal zoals professionalisering, werkbeleving en toekomst. Leraren uit alle sectoren schrijven met een groot gevoel van trots over hun beroep. Zij schetsen positief, constructief beeld. Het gaat goed met de leraar in Nederland!!! Natuurlijk is er verbetering mogelijk. Daar sluit men de ogen niet voor. Integendeel de leraar van nu wil daar graag verantwoordelijkheid voor nemen. ‘Leraren willen de ingenieurs van het onderwijs zijn en niet alleen maar de uitvoerders’. In dit kader is tijdens het aanbieden ook met de minister en de staatssecretaris gesproken over de regeldruk die ervaren wordt in het onderwijs. Minister en staatssecretaris hielden een nadrukkelijke pleidooi voor het benutten van de professionele ruimte die geboden wordt aan leraren. ’Blijf je afvragen of het nuttig is wat je doet, want de slechtste reden om iets te doen is omdat je denkt dat het moét van een ander’.

https://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/04/15/docenten-krijgen-meer-duidelijkheid-over-onderwijsregels.html

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.