News & Events

NIEUW: Platform OnderwijsKwaliteitsBorging, door en voor onderwijsteams 

i.s.m. BVMBO & NCP EQAVET

Docenten hebben een platform OnderwijsKwaliteitsBorging opgericht

Hoe zorgen we dat we als onderwijsteams de goede dingen in het onderwijs vasthouden en borgen, hoe maak je duidelijk wat de meerwaarde is van kwaliteitsborging en hoe neem je je team mee in het evalueren (check) en bijstellen (act) van de onderwijskwaliteit? Dit is een greep uit de vragen die leven bij de eerste deelnemers van het platform OnderwijsKwaliteitsBorging. Als onderdeel van de BVMBO hebben docenten een platform opgericht om samen te leren en werken aan het versterken van kwaliteitsborging in het mbo. Het NCP EQAVET ondersteunt hierbij. 

Doelen platform, zowel intern als extern gericht
Een platform biedt veel mogelijkheden. In de eerste bijeenkomst is verkend wat het onderwerp kwaliteitsborging binnen het onderwijs inhoudt, welke doelen de docenten van het platform nastreven en hoe ze dat gaan aanpakken. Eén van de doelen die de deelnemers hebben is de eigen professionalisering. Daarnaast geven ze aan dat het ook gaat om het versterken van de kwaliteitsborging in hun onderwijsteams. Naast een interne oriëntatie, zoals elkaar inspireren, goede ideeën en producten delen en intervisie houden, willen de deelnemers ook een externe oriëntatie realiseren met het platform. Denk hierbij aan bijvoorbeeld gesprekspartner zijn van allerlei landelijke instanties, zoals de Inspectie en de MBO Raad, up-to-date blijven met actuele ontwikkelingen binnen het (mbo)onderwijs en met kwaliteitsborging, en het mbo positief profileren. Er zijn veel goede ideeën naar boven gekomen, die in de tweede bijeenkomst verder aangescherpt gaan worden.

Tweede bijeenkomst: doelen en aanpak aanscherpen
Aan het einde van de bijeenkomst is het enthousiasme voor een platform rond onderwijskwaliteitsborging groot. Deelnemers zijn het unaniem eens dat het platform een goed idee is en dat ze er een vervolg aan willen geven. Vier deelnemers hebben het initiatief in handen genomen om de tweede bijeenkomst voor te bereiden. In deze bijeenkomst gaan de deelnemers de doelen van het platform aanscherpen en uiteenzetten wat nodig is om deze doelen te bereiken. Daarbij buigen ze zich ook over de vraag hoe ze de expertise van het NCP EQAVET kunnen gebruiken. 

Wil je ook deelnemen aan dit platform? Meld je aan!
Wil je ook samen met en leren van collega docenten over onderwijskwaliteit en kwaliteitsborging in het mbo? Op dit moment is het nog mogelijk om aan te sluiten bij het platform Onderwijskwaliteitsborging. Meld je hiervoor aan voor 1 oktober bij Maaike van der Mee (platform.okb@bvmbo.nl).

Twijfel je nog? Voel je welkom om de eerst volgende bijeenkomst aan te sluiten en kijk of je net zo enthousiast wordt als wij! 

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.