News & Events

Uitnodiging voor rekendocenten
Werkbijeenkomst: curriculumherziening referentieniveaus vanuit het MBO perspectief

In het kader van de curriculumherziening in het vo worden de referentieniveaus ook in het mbo tegen het licht gehouden. Vanuit de BVMBO en de MBO Raad vinden we het belangrijk dat rekenen in het mbo aparte aandacht krijgt en niet wordt meegenomen in de slipstream van het vo. Momenteel stellen diverse vakverenigingen in het vo visiedocumenten op, over de toekomst van hun vak in relatie tot andere vakken en de curriculumherziening. De MBO Raad en de BVMBO willen als sector een eigen visiedocument opstellen dat kan worden gebruikt als startpunt voor de evaluatie van de referentieniveaus vanuit het perspectief van het mbo.

Uitnodiging
Op dinsdag 9 januari van 10.00 tot 13.00 uur wordt tijdens de rekencontactpersonen dag bij de MBO Raad de eerste stap gezet om een gezamenlijk visiedocument te ontwikkelen voor een curriculumherziening van de referentieniveaus. Stuur een mail naar Kooske Franken (voorzitter platform rekendocenten) k.franken@albeda.nl als je hierbij aanwezig wilt zijn of op de hoogte gehouden wilt worden.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.