News & Events

Voor de implementatie van de Wet beroep leraar en het Lerarenregister bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Vanaf 1 augustus 2017 is het beroep van leraar wettelijk verankerd in de Wet beroep leraar en Lerarenregister. De wet is van toepassing op het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het doel is om zo de beroepsgroep te helpen om vorm te geven aan professionele ontwikkeling, en verantwoordelijkheid te dragen voor zijn eigen kwaliteit en bekwaamheidsonderhoud. In het Regeerakkoord is afgesproken dat er een Lerarenregister van, voor en door de leraar moet komen. OCW werkt samen met de beroepsgroep aan de implementatie van de wet. De verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden aan deze implementatie zijn belegd in een OCW-breed projectteam, dat in elk geval tot 1 januari 2020 hieraan zal werken. 

Binnen dit team zijn we nog op zoek naar één leraar-ambtenaar die de verbinding kan leggen tussen het implementatieproces van de wet en een register enerzijds, en de onderwijspraktijk in het MBO anderzijds. 

De implementatie van het register raakt ook het beleid van de sectordirecties en het bredere lerarenbeleid dat OCW samen met partners in het veld uitvoert. 

Functieomschrijving 

 • Je spiegelt beleidsopties aan de praktijk en bent in staat mee te denken over wat er vanuit de schoolpraktijk nodig is om de implementatie van de wet beroep leraar en het Lerarenregister tot een succes te maken. Je bent in staat om de wereld van de school of onderwijsinstelling binnen het ministerie te brengen en die twee te verbinden. 
 • Je taken zullen bestaan uit het ontwikkelen van beleid gericht op de implementatie van de wet, het meewerken aan de communicatie en de afstemming met leraren, schoolbesturen en aanbieders van opleidingsaanbod.
 • Je overlegt met collega’s binnen OCW en onderhoudt contacten met de betrokken partijen in de sector (zoals de vakbonden, vakverenigingen, de sectorraden, en vooral ook scholen en leraren).
 • Ook binnen OCW zijn ‘samenwerking en verbinding’ sleutelwoorden. Je werkt vanuit het team Lerarenregister samen met de onderwijsdirecties aan verschillende onderwerpen die de implementatie van de wet raken (PO, VO en MBO). De aansluiting vanuit het project met andere beleidstrajecten is van belang voor het slagen van het project. Op het gebied van communicatie werken we samen met de directie Communicatie van OCW, maar ook met communicatieadviseurs van DUO (in het kader van de gegevenslevering) en die van CIBG (beheerder van het register).

Team Lerarenregister 

Het team bestaat uit circa tien medewerkers. Naast beleidsinhoudelijke afstemming, houdt het team zich onder andere bezig met de coördinatie en de ontwikkeling van drie registers: het Lerarenregister, en de Schoolleidersregisters voor PO en VO. 

Het project 

Op basis van de Wet beroep leraar en het Lerarenregister wordt er op dit moment in de implementatiefase verder gewerkt en gebouwd aan het register. Dit gebeurt in een breed en complex krachtenveld, waarin naast OCW onder andere ook CIBG, DUO, de vakbonden en de sectorraden opereren. In het kort bestaat de nieuwe wet uit drie onderdelen in een ‘professionele keten’. 

 •  De beroepsgroep bepaalt aan welke bekwaamheidseisen en algemene waarden en normen een leraar moet voldoen (omschrijving van het beroep). 
 • De leraar krijgt zeggenschap over vakinhoud, vakdidactiek en pedagogiek.
 • Leraren laten via een beroepsregister aan elkaar en aan de samenleving zien dat ze bevoegd zijn en hun bekwaamheid onderhouden.

De professionele keten leidt zo tot een (cultuur-)verandering binnen de onderwijswereld. Het register -als sluitstuk hiervan- helpt mee om in dit verandertraject daadwerkelijk stappen te zetten. Om het lerarenregister te laten werken, moet niet alleen een ICT-systeem worden gebouwd en in beheer worden genomen, maar moeten ook alle procedures daaromheen worden ingericht en alle relevante partijen worden betrokken en in positie worden gebracht. Dit vraagt nog het nodige werk. 

Combibaan 

Sinds het voorjaar van 2016 heeft OCW een tiental combibaners in dienst; werknemers die met één been in de praktijk staan en met hun andere been in beleid. Voor het onderwijs worden deze combibaners ook wel Leraar-ambtenaren genoemd. Zij combineren hun baan bij OCW met lesgeven of een school leiden. Andere combibaners combineren het werken bij een gemeente of het kunstenaarschap met het werken bij OCW. Alle combibaners nemen kennis en ervaring uit de praktijk mee naar het ministerie. 

Overige informatie 

 • Detachering van 01-01-2019 tot 01-01-2020 (startdatum in overleg) 
 • 16-24 uur per week
 •  Salarisniveau: schaal 11 (minimaal € 3038,- en maximaal € 4669,- bij een 36-urige werkweek)
 •  Standplaats Den Haag
 • Alle reacties uiterlijk 24 oktober 2018 per mail, met motivatiebrief en CV aan:

sollicitatiebrieven@minocw.nl

Let op! Vermeld als onderwerp: 1423425 Leraar-Ambtenaar MBO 

 •  Sollicitatiegesprekken vinden plaats in de eerste en tweede week van november 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.