News & Events

Op 23 september – bijna vijf maanden later dan gepland – sloten de deelnemers aan de derde editie van ‘Teacher in the Lead’ hun leergang af . Ruim twintig mbo-docenten gingen in gesprek met Pieter Moerman, projectleider bij het Platform Talent voor Technologie, over de toekomst van het mbo in relatie tot de arbeidsmarkt.

In 2017 startten de BVMBO en ECBO, ondersteund door het ministerie van Onderwijs en de MBO Raad , de eerste leergang Teacher in the Lead. Het doel: teacher-leadership bij mbo-docenten versterken, hun kennis verbreden en de zekerheid in het handelen op de werkvloer vergroten. Volgens Marco Snoek, lector Leren & Innoveren aan de Hogeschool van Amsterdam, gaat het bij teacher-leadership om leraren die vanuit hun expertise invloed uitoefenen op collega’s, schoolleiders en andere actoren rond de school. Een deelnemer: ‘Het zou voor het hele mbo zoveel beter zijn als iedere school een aantal teachers-in-the-lead zou hebben.’

Kennis opdoen en benutten

In de leergang leren deelnemers kennis te vinden en deze ook te benutten. Zij doen inspiratie op om meer uit het mbo-onderwijs te halen. Deelnemers leren van elkaar en van de gastsprekers die thema’s belichten als aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, financieringsstromen en de ontwikkeling van beleid op het ministerie. Voor veel deelnemers was het hoogtepunt het diner pensant, waar vertegenwoordigers van ministeries, de Inspectie van het Onderwijs, de MBO Raad, SBB en politieke partijen aan tafel schoven. In de woorden van een deelnemer: ‘Het diner pensant was erg overweldigend. Je kunt eindelijk vragen stellen aan Tweede Kamerleden en andere personen die belangrijk zijn in het onderwijs en het ministerie.’

Netwerk Teacher-in-the-Lead

Tijdens de sessie op het ministerie van Onderwijs was ook een ontmoeting met minister Ingrid van Engelshoven gepland. Zij daagde de groep uit om na te denken over het creëren van een blijvend netwerk. Dit leeft ook sterk onder de deelnemers: de teachers-in-the-lead willen hun kennis duurzaam benutten. Met het ministerie van Onderwijs verkennen de BVMBO en ECBO de mogelijkheden van een netwerk Teacher-in-the-Lead. De leden kunnen onderling kennis en ervaringen delen en in contact komen met collega-docenten en stakeholders uit het mbo-veld. Via zo’n netwerk kun je meer invloed uitoefenen. Uiteindelijk staat of valt de kwaliteit van het onderwijs met goed opgeleide docenten die zich blijven ontwikkelen.

De vierde editie van de Leergang Teacher in the Lead start op 26 november 2020. Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. Wil je op de hoogte blijven van een volgende editie van de Leergang? Meld je dan hier aan.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.