News & Events

Artikel verschenen op 13 november in MBO Today

In oktober kwam een groep van docenten, opleidingsmanagers en onderwijsadviseurs, aangevuld met vertegenwoordigers van SBB en het ministerie van OCW, bijeen om te bespreken wat goed gaat met de keuzedelen en wat beter kan. ‘Een landelijke Keuzedelenwoensdag, zou dat niet mooi zijn?’

De verplichte examinering van de keuzedelen is weliswaar twee jaar uitgesteld en geldt nu pas voor studenten die in het schooljaar 2020-2021 met hun opleiding beginnen, maar het onderwerp blijft de gemoederen bezig houden Het is dan ook druk op deze door de Beroepsvereniging Opleiders MBO (BVMBO) georganiseerde bijeenkomst. Ruim 35 mensen verzamelen zich in het Zoetermeerse kantoor van SBB. ‘De BVMBO krijgt veel reacties van docenten over de keuzedelen’, vertelt voorzitter Marjolein Held bij de opening. ‘Vandaar dat we, samen met SBB en OCW, deze bijeenkomst hebben georganiseerd. We willen samen met jullie in kaart brengen wat er goed gaat en wat beter kan.’

Potentie
Om deze ontdekkingstocht zo veel mogelijk voeding te geven, gaan de deelnemers in groepjes het gesprek aan. De start is positief: het gros van de aanwezigen onderstreept de potentie van de keuzedelen. ‘Er zitten goede elementen in. Mooi toch dat studenten zich kunnen specialiseren?’, zegt bijvoorbeeld docent Fedde. ‘Als we zouden stoppen met de keuzedelen, zou ik een flink deel van achterliggende visie meenemen naar een vervolg.’

Verplichte keuze
‘Bij ons gaat juist de vlag uit als de keuzedelen morgen afgeschaft worden’, vertelt docent Hans. ‘Er is bij ons nog niets georganiseerd, niets vastgelegd. We hebben ook weinig contact met teams van andere opleidingen binnen onze school. Een ROC-brede aanpak is erg moeilijk, met al die verschillende disciplines.’ Op sommige opleidingen valt er overigens niet veel te kiezen. Er zijn weliswaar meer dan 1.000 keuzedelen ontwikkeld, maar bij sommige opleidingen heeft een student de keuze uit slechts uit drie keuzedelen, waarvan hij er twee moet volgen.

Bbl-problematiek
Andere scholen blijken al enkele stappen verder te zijn. Docent Eric vertelt dat op zijn school de al langer bestaande ‘minoren’ zijn omgekat (en soms samengevoegd) tot 13 keuzedelen. Dat blijkt met name voor bol-opleidingen goed te werken. ‘Een minor duurde 10 weken, nu staat er 240 uur voor’, aldus Eric. ‘Dat is nog wel te organiseren. Bij de bbl ligt dit een stuk lastiger. Vooral als je 32 uur in de week in loondienst bent en daarnaast een avondopleiding volgt. ‘Je krijgt geen loon van je baas om keuzedelen te volgen’, zo stelt een van de aanwezigen.

Keuzedelendag
Het woord ‘organiseerbaarheid’ komt vaker terug in de gesprekken. Zo is het voor veel studenten lastig als er besloten wordt een bepaald keuzedeel op een vaste locatie te houden. Zo’n besluit is logisch als je door de bril van de school en de opleiding kijkt. Maar voor veel studenten is het lastig als zij moeten reizen. Naast een vaste locatie kiezen sommige scholen ook voor een vaste dag voor de keuzedelen. Hoe meer opleidingen hieraan meedoen, hoe beter het te organiseren is. Daar zou dan een hele school over mee moeten beslissen. ‘Een landelijke Keuzedelenwoensdag, zou dat niet mooi zijn?’, stelt iemand. Er klinkt gelach, maar ook instemmende geluiden.

Wat zijn de regels?
Al pratend komen de deelnemers ook op gerichte vragen aan de aanwezige vertegenwoordigers van OCW en SBB. Bijvoorbeeld: kan een student ook in een stage aan een keuzedeel werken? Dergelijke vragen worden snel van antwoord voorzien (ja, mits het in een examenopdracht kan). De regels rondom de keuzedelen blijken aardig wat ruimte te bieden. En veel zaken waar opleidingsteams tegenaan lopen, blijken vooral in het schoolbeleid te zitten, en niet zozeer in de wet. ‘Dus eigenlijk moeten we vooral beter op de hoogte zijn van wat nou de regels zijn en bij twijfel vragen stellen’, concludeert docent Raymon. ‘Misschien moeten we wel een keuzedelencoördinator binnen onze school aanstellen. Al loop je dan wel de kans dat dit een waterhoofdfunctie wordt, omdat een collega deze taak er extra bij mag gaan doen…’

In de MBO-krant 51 verschijnt begint december een uitgebreid verslag vinden van deze bijeenkomst, aangevuld met aanbevelingen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.