News & Events

Verslag platform Teacher-in-the-Lead

29 november 2018, Gilde Opleidingen

Op 29 november 2018 vond de eerste bijeenkomst van het platform Teacher-in-the-Lead plaats. 
Dit platform is een vervolg op de mini-leergang Teacher-in-the-Lead. Het delen van actuele (beleids)ontwikkelingen en samen bouwen aan de rol van teacher-in-the-lead dat in deze leergang plaatsvond, wilden de deelnemers graag behouden. Teachers-in-the-lead willen beïnvloeding en zeggenschap in de eigen school, regionaal en/of landelijk, vanuit vakkennis en beroepskennis van opleiders in het mbo, gebaseerd op opleiding en praktijkervaring. 

Doelen van het platform zijn: 

– Deelnemers versterken in hun rol als teacher-in-the-lead binnen de eigen school en daarbuiten, door kennis in te brengen en ervaringen met elkaar te delen 
– Inbrengen en delen van kennis en ervaringen over actuele (beleids)thema’s – docentschap in het mbo 
– Invloed uit te oefenen als teacher-in-the-lead. 

Facilitator van het platform namens ecbo is Linda Medendorp (verslaglegging). 

We waren te gast bij Gilde Opleidingen en startten met een gesprek met de voorzitter van het college van bestuur van dit roc: de heer Peter Thuis. Het resultaat was een mooi gesprek over de relatie van bestuur met de werkvloer, over control en professionele ruimte en loslaten. Gilde Opleidingen zet bewust in op teachers-in-the-lead als groep en wil ruimte bieden aan teams; zodat zowel teacher-in-the lead als de teams samen kunnen groeien. De ontwikkeling van teachers-in-the-lead is congruent met de ontwikkleing van meer zelfsturing bij studenten in hun onderwijsproces. De 21ste eeuw vraagt ‘studenten-in-the-lead’ 

Hierna gaf de heer Gerard Zandbergen, inspecteur mbo bij de Inspectie van het Onderwijs, een inkijkje in hoe de inspectie de kwaliteit van onderwijs beoordeelt. Hoe voert de inspectie het toezicht uit, hoe is het kwaliteitskader en wat wordt er verwacht van kwaliteitsborging in teams? Er ontstond een geanimeerd gesprek over wat er moet, wat er kan en welke ruimte er in de regels is. Voor de inspectie is belangrijk dat er kwaliteitscultuur merkbaar is en dat er cyclisch gewerkt wordt aan kwaliteit op alle niveaus van de onderwijsinstelling Bijvoorbeeld: vanuit een visie of vanuit arbeidsmarktkansen worden er keuzes gemaakt om het onderwijs anders in te richten. Hoe volg je of je uitvoering het gewenste resultaat voor studenten heeft? Ben je bezig met de goede dingen en voer je ze goed uit? Het gaat erom dat je de risico’s in beeld hebt, en hierop acteert. Zandbergen sloot af met twee boodschappen: 1) docenten zijn enorm betrokken en vol passie; zorg dat je niet te betrokken raakt, dat je te veel op je schouders neemt; 2) wees je als docent bewust van het effect van je eigen handelen; kijk niet alleen naar je eigen taak, maar naar de opbrengst voor het geheel. 

In het tweede deel van de bijeenkomst ging de aandacht vooral uit naar de rol van teacher-in-the-lead. Wat is, zowel als individu en als platform, je droom?
Drie docenten van Gilde Welzijn presenteerden in dit deel hun kennis en ervaringen rondom de bouwstenen van High Impact Learning en hun Innovatieproject ‘Go Onderzoek’: op naar een onderzoekscultuur! Toekomstgericht onderwijs staat bij Gilde Opleidingen hoog op de strategische onderwijsagenda. Innovatiegerichte inbreng van professionals op werkvloer wordt zeer gewaardeerd en aangemoedigd. Wat begon als een gezamenlijke droom, eindigde in groen licht voor een innovatieve pilot binnen het eerste opleidingsjaar van de welzijnsopleidingen, gericht op toekomstbestendig onderwijs. Marcel Spoler coördinator Gilde Innoveert maakte de cirkel compleet door vanuit strategisch perspectief toe te lichten hoe Gilde-breed innovatie wordt gestimuleerd; juist om innovatie vanuit de docenten(teams) te laten ontstaan. Hierbij werden een aantal belangrijke aspecten van teacher-in-the-lead-zijn genoemd: 

– heb lef om het onderwijs anders vorm te geven; 
– gebruik een (wetenschappelijke) kapstok als onderbouwing van je vernieuwing en vertaal dit naar de praktijk; 
– laat zien wat je doet en wat je resultaten zijn; 
– verander je eigen gedrag en werk aan je professionalisering (gerelateerd aan waar je naar toe wilt). 

In het volgende platform, februari 2019, werken we verder aan de droom van het platform teacher-in-the-lead. 

In 2019 komt het platform drie keer bij elkaar, steeds op een andere gastlocatie. Mooi extraatje is dat, naast de deelnemers aan het platform, ook docenten (max. 5) vande gastlocatie kunnen aansluiten. Zo kunnen de teachers-in-the-lead een breder netwerk vormen met collega’s in de school.
De ambassadeur van de gastschool, Marjolein Held en Linda Medendorp bereiden samen het programma van de bijeenkomst voor. Zo bouwen we samen aan teachers-in-the-lead die zorgen voor goed onderwijs aan mbo-studenten. 

Meer informatie? Neem contact op met: 

– Marjolein Held, voorzitter BVMBO: marjolein.held@bvmbo.nl; of 
– Linda Medendorp, facilitator platform Teacher-in-the-Lead namens ecbo: lmedendorp@cinop.nl 

Het platform Teacher-in-the-Lead is een gezamenlijk initiatief van de Beroepsvereniging Opleiders MBO (BVMBO) en het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo). Het platform maakt deel uit van het kennisverspreidingsprogramma dat ecbo uitvoert in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) uitvoert. 

 

Platform Teacher in the lead                                          ecbo                                         verslag bijeenkomst 29 november 2018 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.