News & Events

Geachte docent Nederlands (3F),

De Centrale Examens mbo Nederlands 3F, die Cito ontwikkelt in opdracht van het College voor Toetsen en Examens (CvTE), zijn van hoge kwaliteit. Cito vindt het belangrijk de kwaliteit van de examens doorlopend te monitoren en, waar wenselijk en mogelijk binnen de bestaande kaders, eventuele ontwikkelingen te onderzoeken. Momenteel voert Cito een onderzoek uit naar het bevragen van instructieve teksten voor het onderdeel leesvaardigheid van het Centraal Examen mbo Nederlands 3F. Als onderdeel van dit onderzoek willen wij graag inventariseren op welke wijze aan deze tekstsoort aandacht wordt besteed in het onderwijs van het vak Nederlands op 3F-niveau (mbo). Het doel hiervan is te onderzoeken hoe het Centraal Examen mbo 3F aansluit op de lespraktijk, en hoe deze aansluiting eventueel kan worden verbeterd.

Voor het verzamelen van gegevens voor dit onderdeel van het onderzoek zijn wij op zoek naar docenten mbo Nederlands 3F die bereid zijn een korte vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst gaat over de wijze waarop zij invulling geven aan hun vak en over hun bekendheid met de inhoud van dit onderdeel van het examen (alsmede over enkele relevante achtergrondgegevens). Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. Door de vragenlijst volledig in te vullen, geeft u toestemming voor het gebruik van de verstrekte gegevens voor het onderzoek. Uw antwoorden zullen anoniem worden verwerkt en alleen worden gebruikt voor het huidige onderzoek.

Wij hopen dat u bereid bent deze vragenlijst in te vullen. Als u op de onderstaande link klikt, komt u bij de vragenlijst. 

https://nl.surveymonkey.com/r/Y96K9J6

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Eva Cornuijt (Eva.Cornuijt@cito.nl).

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Marlies de Zeeuw en Eva Cornuijt

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.