Wat doen wij?

Welkom bij bvmbo!

De activiteiten van de BVMBO zijn gericht op het goed uit kunnen voeren van ons beroep. Dat we plezier houden in ons werk en trots blijven op ons vak.

We maken ons daarom samen sterk voor alles wat daaraan bijdraagt.

Wat wij doen:

  • De activiteiten sluiten aan op onze uitgangspunten verbinding, vakmanschap, voortouw nemen en verrijken.
  • De BVMBO streeft er de komende jaren naar door te groeien tot een sterke vereniging waarbij leden zich actief betrokken voelen bij de vereniging en bij haar activiteiten.
  • De BVMBO is voortdurend in gesprek met leden, stakeholders en beleidsmakers. BVMBO werkt aan draagvlak voor de positie van ons als mbo-professionals.