News & Events

Wat vakwedstrijden opleveren:
“Je leert als docent meer buiten het onderwijs te kijken”

Uitdagen en beter worden is één kant van de medaille. Maar ook: kansen voor verdieping van onderwijs, Skills2016_RAI_7006239professionalisering van de docent en daarbij als docent buiten kaders leren denken. Docenten uit het vmbo en mbo vertellen wat vakwedstrijden voor studenten kunnen betekenen, maar zeker ook wat het henzelf en het onderwijs oplevert.

“In de les moet ik mijn studenten doorgaans motiveren, maar met vakwedstrijden gaan ze vol gas! Ze zijn de hele dag bezig en gaan hier beter door presteren. Het is verleggen van grenzen en het beste in iemand naar boven halen.” vertelt Miranda Knijff, docent kappen aan ROC Mondriaan in Den Haag. Dit is illustratief hoe vakwedstrijden van WorldSkills Netherlands bijdragen aan de motivatie en daarmee aan de persoonlijke ontwikkeling van studenten. Debora van Loon, vmbo-docent ICT op het Griendencollege in Sliedrecht beaamt dit volledig: “Ik heb de meest ongemotiveerde jongeren een partij geconcentreerd zien werken aan de wedstrijdopdrachten. Met vakwedstrijden train je nú hun vaardigheden die ze later nodig hebben en denken deelnemers onbewust na over hun toekomst.”

Aansluiting op eindtermen of kwalificatiedossier

Het werken aan vakmanschap en het verder oefenen van vakmatige vaardigheden is de essentie van vakwedstrijden. Daarnaast biedt meedoen minstens zo veel meerwaarde voor docenten en het onderwijs zelf als voor de student. Miranda Knijff zegt hierover: “Vakwedstrijden sluiten heel mooi aan op het kwalificatiedossier kappen. Afgelopen jaar heb ik de verdieping opgezocht en vakwedstrijden in het onderwijsprogramma opgenomen. Je merkt nu dat ons onderwijsteam enthousiaster is en studenten nog gedrevener worden om het beste uit zichzelf te halen. Dat zouden ook méér docenten moeten doen.”

Professionalisering

Op ROC Midden Nederland gaan ze een stap verder. Hun Beauty College heeft gekozen voor een brede aanpak door vakwedstrijden in het curriculum op te nemen en docenten hiervoor te trainen en te coachen. “We hebben allereerst een projectplan geschreven en budget uit het excellentieplan van de school ontvangen. En onze aanpak is in het professionaliseringtraject opgenomen. Dat rollen we nu in stappen uit. Ons team was al enthousiast door de opgedane ervaringen van de afgelopen wedstrijdedities. Maar deze aanpak stimuleert om nog meer eruit te halen.”, aldus Debbie Maring, docent Wellness en projectleider Skills op het Beauty College. De positieve vibe en aanpak van het Beauty College was voor ROC Midden Nederland de reden om de aanpak dit schooljaar op alle colleges uit te rollen.

Het uiteindelijke effect en resultaat van alle inspanningen is dat de leerling of student er beter van wordt. Dat doen vakwedstrijden vindt Debora van Loon en tegelijk helpen vakwedstrijden jongeren te vormen en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Zeker als de arbeidsmarkt ook razendsnel verandert. Daarover zegt ze: ”Vroeger ging je naar school, leerde een vak en daarna was je lasser of verpleger. Leerlingen van nu staan voor een pittiger traject. Er wordt veel meer van hen verwacht. Als docent moet je daar in meegroeien en ondersteuning bieden. Juist bij vakwedstrijden zie ik dat de wedstrijdopdrachten aansluiten bij de laatste ontwikkelingen op dat vakgebied. Daarvan profiteren docenten en studenten samen.”

Buiten kijken


“Je ontdekt met vakwedstrijden wie nou de écht gemotiveerde student is die alles geeft om een betere vakprofessional te worden. Dat komt omdat ze hier op hoger niveau moeten presteren”, aldus Nick Lumatalale, docent grafisch vormgeven op het Deltion College in Zwolle”. Lumatalale weet waarover hij het heeft, want hij is ook expert en begeleider bij internationale vakwedstrijden. Die opgebouwde kennis gebruikt hij nu in het onderwijs. “Door deze ervaring toe te passen in het onderwijs groei je als docent.” Lumatalale bedoelt dat docenten meer buiten kaders leren te denken en te handelen. En met vakwedstrijden hun netwerken en externe contacten beter gaan gebruiken. Hij en Debbie Maring vinden dat een absolute meerwaarde van vakwedstrijden. “Het neveneffect van vakwedstrijden is dat je als docent leert om meer buiten het onderwijs te kijken en expertise op te doen. Natuurlijk is en blijft het fantastisch om te zien dat jonge mensen door vakwedstrijden het beste uit zichzelf halen en verder gaan dan andere studenten. Maar het feit dat jij als docent daaraan hebt meegewerkt is een ervaring die je meeneemt en niemand je afpakt”, zo besluit de docent van het Beautycollege.

WorldSkills Netherlands

WorldSkills Netherlands promoot het vakmanschap en het beroepsonderwijs bij jongeren, onder andere door het organiseren van vakwedstrijden. Er zijn vakwedstrijden voor groep 7/8 van de basisschool (Skills Juniors), het vmbo (Skills Talents) en voor het mbo (Skills Heroes). Winnaars van deze laatste competitie kunnen doorstromen naar wedstrijden op Europees en wereldniveau: EuroSkills en WorldSkills. De vakwedstrijden komen tot stand in samenwerking met het onderwijs en bedrijfsleven. Meer informatie over vakwedstrijden: www.worldskillsnetherlands.nl

Bezoek aan Skills The Finals, meer dan de moeite waard


Van 16 tot en met 18 maart 2017 zijn de nationale finales van Skills Talents (vmbo) én Skills Heroes (mbo) op één event in RAI Amsterdam: 5 internationale Skills Plus finales, 11 Talents finales, 35 Heroes finales, meer dan 700 finalisten en 300 begeleiders en naar verwachting 20.000 bezoekers. Inclusief LOB-programma’s voor bezoekende vmbo en mbo studenten:14 doe-activiteiten, 10 challenge-activiteiten, product- en bedrijveninformatie en voorlichting over beroepen en opleidingen. Tevens workshops, symposia en netwerkbijeenkomsten voor praktijkbegeleiders, docenten, management en stakeholders uit onderwijs en bedrijfsleven.
Interesse om met een of meerdere klassen en/of collega’s hier naar toe te gaan? Tegemoetkoming in kosten busvervoer voor groepen is mogelijk. Zie www.skillsthefinals.nl voor aan te melden. Mail naar info@worldskillsnetherlands.nl om een speciaal LOB-lessenpakket aan te vragen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.