Wie zijn wij?

Onze ambitie

BVMBO, samen sterk voor goed middelbaar beroepsonderwijs!
De BVMBO geeft opleiders een stem en daarmee invloed. Samen nemen wij verantwoordelijkheid voor ons vakmanschap; wij nemen de regie en dragen bij aan goed middelbaar beroepsonderwijs. Dit doen wij onder andere door de dialoog te organiseren, kennis te delen, samen producten te ontwikkelen (ook met externe partners), knelpunten te agenderen en invloed uit te oefenen.
 Zo bundelen wij onze krachten, vanuit een landelijk netwerk, als een sterke en trotse beroepsgroep.
Opleiden is vakwerk. Samen maken we het verschil!

Onze visie

Wij geloven dat we zelf verantwoordelijk zijn voor het vakmanschap van onze beroepsgroep. Dat we samen de regie moeten nemen om bij te dragen en vorm te geven aan goed middelbaar beroepsonderwijs. Om onze doelen te bereiken en invloed te hebben, treden we als één sterke, trotse beroepsgroep naar buiten.

Wij hebben vijf thema’s waarin we onze visie tot uiting laten komen: Vakmanschap, Invloed, Kennis delen, Regie en Gebruik mijn stem. Klik hieronder op een van de balken voor meer uitleg.

Vakmanschap

Dit is Amanda en zij staat voor vakmanschap. Zij werkte als bloemist in een winkel en zag dat het vak snel veranderde. Styling, creativiteit, interieur en adviseren gingen een steeds grotere rol spelen. Dat nieuwe vakmanschap wil ze haar studenten ook meegeven. Haar vakmanschap als docent speelt hierin een belangrijke rol. Hoe beter zij haar vakmanschap ontwikkelt, hoe beter haar onderwijs wordt. Amanda is nu ambassadeur omdat ze o.a. graag wil dat de beroepsgroep meer zelf gaat bepalen waar een goede vakman/vrouw aan moet voldoen. Sta jij ook voor vakmanschap? Klik dan  hier en vul de vragenlijst in. Dit doe je door op de button Vakmanschap en dan op Amanda te klikken. De vragenlijst staat open tot 29 februari 2020.

Invloed

Dit is Jolanda: zij was een schooljaar leraar-ambtenaar. Een mooie kans om te leren hoe het bij het ministerie van OCW eraan toeging. Maar het viel haar ook op dat er veel gesproken wordt over de docent en het onderwijs zonder de stem van de docent hierbij te betrekken. Deze besluiten hebben gevolgen voor de uitvoering van het beroepsonderwijs en het vakmanschap van opleiders. Het heeft haar doen besluiten meer invloed te willen hebben. Ze is in het bestuur van de bvmbo gestapt en organiseert nu bijvoorbeeld bezoeken met Tweede Kamerleden om het mbo bij de Tweede Kamerleden op het netvlies te krijgen en te houden. Jolanda weet dat ze hiermee invloed kan uitoefenen, door mee te doen aan het collectief komt ze op voor de belangen van de hele beroepsgroep. Wil jij ook meer invloed, als professional en als beroepsgroep? Klik dan hier en vul de vragenlijst in. Dit doe je door op die pagina op de button Invloed en dan op Jolanda te klikken. Je kan tot 29 februari 2020 je mening geven.

Kennis delen

Bart deelt zijn kennis onder andere via sociale media over hoe hij zijn lessen heeft aangepakt. En hij laat zien hoe hij bijdraagt aan de ontwikkeling van zijn studenten in de ‘leisure’ business. Hij gaat ook internationaal op pad om te leren van collega’s in andere landen. Zo is hij onlangs in Zweden geweest bij verschillende scholen en bedrijven. Hij neemt deze ervaringen mee in zijn werk. Bart is ambassadeur omdat hij graag mee wil bouwen aan een groter leernetwerk van vakgenoten. Wil jij ook jouw kennis delen en samen onderwijs beter maken? Klik dan hier en vul de vragenlijst in. Dit doe je door op die pagina op de button ‘Kennis delen’ en dan op Bart te klikken. De vragenlijst staat open tot 29 februari 2020.

Regie

Giel heeft de regie genomen. Hij had zijn idee voor goed en toekomstbestendig beroepsonderwijs op een bierviltje neergepend en is daarmee de boer op gegaan. Nu staat er een Car Academy tussen de garagebedrijven waar de studenten opgeleid worden voor de automotive branche, is zijn onderwijsteam geëindigd in top 3 van de verkiezing ‘Onderwijsteam van het jaar’ en is hij bezig met een promotieonderzoek om de studentmotivatie te verhogen door studenten keuze in toetsvorm te bieden. Giel is een ambassadeur van het eerste uur. Ook hier was hij een voorbeeld om als ambassadeur duidelijk te maken dat we samen de regie moeten nemen om mooi onderwijs te kunnen realiseren. Wil jij ook meer regie, als docent of als beroepsgroep? Klik dan hier en vul de vragenlijst in. Dit doe je door op die pagina op de button regie en dan op Giel te klikken. De vragenlijst staat open tot 29 februari 2020.

Gebruik mijn stem

Gezina heeft besloten meer van zich te laten horen. Dit doet ze onder andere bij overlegsituaties waar ze eerder niet aan tafel had gezeten en waarvan ze misschien niet eens wist dat ze bestonden! Maar daar komt ze wel op voor de kwaliteit van het onderwijs en haar vakmanschap en die van haar collega’s. Ze heeft zich aangesloten bij de beroepsvereniging omdat ze weet dat je samen meer bereikt dan alleen en het belangrijk is om een netwerk te hebben om je stem te kunnen laten horen. Wil jij ook jouw stem laten horen, alleen of juist met elkaar? Klik dan hier en vul de vragenlist in. Dit doe je door op die pagina op de button gebruik mijn stem en dan op Gezina te klikken. De vragenlijst staat open tot 29 februari 2020.

Organisatie

Ontstaangeschiedenis

De BVMBO is een vereniging gevormd door haar leden, als reactie op het actieplan ‘Leerkracht’ van 2008. In 2010 is een compacte groep mbo-docenten gestart met de oprichting en vormgeving van de BVMBO en de oprichting van een voorlopig bestuur. Een jaar later volgde de officiële oprichting. In september 2015 zijn de statuten van de beroepsvereniging in verband met de uitbreiding van de doelgroep van docenten naar docenten en instructeurs in het mbo gewijzigd. De verenging had hiertoe besloten omdat de leden vonden dat instructeurs en andere onderwijsondersteuners eveneens in hoge mate de kwaliteit van ons onderwijs bepalen. De BVMBO heeft ervoor gekozen deze nieuwe doelgroep ‘opleiders’ te noemen.De naam van de verenging werd ook veranderd in de Beroepsvereniging opleiders MBO.

Gevormd door onze leden

De vereniging heeft een bestuur bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris en een aantal algemene bestuursleden. Op een groot aantal scholen heeft de BVMBO een ambassadeur. Verder heeft de BVMBO een aantal platforms. Dit zijn groepen opleiders van verschillende scholen die hun gezamenlijke ambitie waarmaken.
Bijna alle bestuursleden en ambassadeurs zijn mbo-docenten of onderwijsondersteuners en werkzaam bij verschillende scholen.

De bestuursleden vervullen vele verschillende taken:

  • Spreekbuis zijn over thema’s die van belang zijn voor de opleider bijvoorbeeld lerarenagenda, lerarenregister, professionalisering van docenten, de professionele ruimte, kwalificatiedossiers, kwaliteitsafspraken mbo, bekwaamheidseisen.
  • Organiseren van verschillende activiteiten zoals conferenties, themamiddagen en andere bijeenkomsten voor de verschillende platforms.
  • Het opbouwen en faciliteren van een netwerk van ambassadeurs.
  • Het beheren van de ledenadministratie en het beheren van de financiën.
  • Het verzorgen van interne en extern communicatie waaronder de website, Twitter, Facebook, MBO krant.
  • Onderhouden van het netwerk en deelnemen aan overleg met verschillende stakeholders uit het mbo.
  • Het geven van workshops of het beheren van een stand tijdens conferenties.
  • Bijdragen aan en initiëren van onderzoek.

Vacatures

Gezocht: Voorzitter

Gezocht Voorzitter

Dit voorjaar loopt de laatste bestuursperiode van de huidige voorzitter af. Volgens het huishoudelijk reglement start er nu een sollicitatieprocedure, met een door de algemene ledenvergadering van 10 februari jl. vastgestelde profielschets, voor een voorzitter.

In de algemene ledenvergadering van 19 november 2020 is bij meerderheid gestemd voor het voorstel van het bestuur om de zittingsperiode van de voorzitter te mogen verlengen indien de continuïteit van de verenging in het geding is. Indien deze procedure geen geschikte kandidaat oplevert dan kan de huidige voorzitter in ieder geval door en is de continuïteit van de vereniging gewaarborgd. 

We roepen leden en andere geïnteresseerde opleiders op te solliciteren. In de bijlage is de vacaturetekst met meer informatie en een profielschets opgenomen. Mocht je vragen hebben dan kan je contact opnemen met Rob van Seters via de mail rvseters@ziggo.nl. Sollicitatiebrieven kunnen gemaild worden naar sollicitatiecommissie@bvmbo.nl.

Je kan tot en met 4 maart aanstaande reageren.

Profiel voorzitter BVMBO

Gezocht: enthousiaste bestuursleden

Gezocht enthousiaste bestuursleden

Wil jij een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de beroepsuitoefening van opleiders in het mbo? Heb jij een bredere kijk op het kwaliteit van onderwijs dan alleen je eigen klaslokaal?
Wil jij gesprekspartner zijn namens de beroepsgroep bij de verschillende partners in het werkveld zoals het Ministerie van Onderwijs, MBO Raad, ECBO, vakbonden etc.? Dan nodigen we je uit je te oriënteren op een bestuursfunctie.
We zijn op zoek naar bestuursleden die zich willen inzetten voor de BVMBO. Meld je aan en loop een tijdje mee met het bestuur om kennis te maken.
Te verwachten tijdsinvestering:
We vergaderen minimaal 1x per maand op donderdagmiddag in het Innovatiehuis in Den Bosch. Voorafgaand aan de vergadering zijn we, zoveel als mogelijk, vanaf 12.00 uur in het Innovatiehuis aan het werk en plannen we daar verschillende afspraken. 
Totale tijdsinvestering is afhankelijk van de taken (functie) die je ambieert. Elke week staan er verschillende afspraken met stakeholders in heel Nederland gepland. Je moet er op rekenen dat er ook ’s avonds en in het weekend een beroep op je wordt gedaan.

Stuur een mail met je C.V. en motivatie naar info@bvmbo.nl.

Gezocht; een ambassadeur

Eén van de doelstellingen van de beroepsvereniging is om op ieder ROC/AOC/vakschool een gefaciliteerde ambassadeur te hebben. Word jij ambassadeur, dan streef jij, samen met ons, naar goed onderwijs. Onderwijs waar wij als professional zelf eigenaar van zijn. Als ambassadeur zorg jij voor de bekendheid van de BVMBO binnen jouw mbo-instelling. Dan help je de beroepsvereniging in de groei van het aantal leden, organiseer je themabijeenkomsten binnen je eigen school en ga je in dialoog binnen je organisatie over de kwaliteit en eigenaarschap van het onderwijs.

Wat kan je verwachten van de BVMBO en je school ?
Als ambassadeur wordt je gepositioneerd binnen de schoolorganisatie. Je krijgt een stevige rol in de school m.b.t. professionaliseren van opleiders (aanspreekpunt, organiseren van activiteiten, invloed op beleid, leergemeenschap oprichten).
De ambassadeur is gefaciliteerd (minimaal 0,1 fte) en legt verantwoording af aan de BVMBO en het College van bestuur van zijn school over zijn/haar activiteiten. De ambassadeur maakt een jaarplan voor zijn activiteiten en bespreekt dit intern. Er vind jaarlijks een evaluatie gesprek plaats met alle betrokkenen. Het ambassadeursnetwerk biedt je ondersteuning, trainingen, nieuwe ideeën en vooral positieve energie om dit te verwezenlijken.

Wat heb je nodig voor het ambassadeurschap?
•Inzicht in de mbo-sector
•Een netwerk binnen de school
•Passie en lef
•Ondernemerschap

Hoe word je ambassadeur van jouw school?
De BVMBO heeft regelmatig vacatures. Deze worden via de interne kanalen van de school verspreid.
Heb je interesse of wil je meer informatie neem dan contact op met info@bvmbo.nl