News & Events

Aanleiding voor het gesprek vormt het wetsvoorstel Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs dat de Kamer nog vóór het zomerreces wenst te behandelen. U vindt het wetsvoorstel, de memorie van toelichting, het advies van de Raad van State en nader rapport, het verslag en de nota n.a.v. het verslag als bijlagen bij deze mail. Voor het gesprek zijn uitgenodigd de MBO Raad, JOB, LAKS en de Beroepsvereniging opleiders mbo.

De leden zijn met name geïnteresseerd hoe naar uw verwachting dit wetsvoorstel zal uitwerken in de praktijk en of de rechten en plichten in evenwicht zijn. Ook zijn zij benieuwd naar de mening van betrokkenen bij de toelatingsgesprekken.

Zoals jullie zien is er discussie over deze wijziging. Zie dit artikel van MBO Today mbo-today Ik heb nog geen reactie van het JOB gezien. In de bijlages vinden jullie ook de verslaglegging van discussies van de Kamerleden.

Kunnen jullie ons van input voorzien t.a.v. bovenstaande vragen? Stuur je reactie naar info@bvmbo.nl

Omdat dit verwerkt moet worden tot 1 reactie graag komende woensdag 15 juni voor 12 uur een reactie.

Heb je zin om mee te gaan donderdag (11.30-13.00) dan kan dat. Het is een openbare bijeenkomst. Meepraten mag je helaas niet omdat het een hoorzitting is.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.