News & Events

Het Platform Rekendocenten van de BVMBO en het Practoraat Rekenen hebben de wedstrijd ”Beste rekenidee mbo 2019” georganiseerd. De opdracht was om een motiverende rekenactiviteit in een beroepsgerichte context in te sturen. 

De jury bestond dit jaar uit Mirjam Bos en Johan van den Akker van het practoraat Rekenen en de winnaars van 2018 namelijk Dirk Megens en Dimitri Verzijl.

De inzendingen werden beoordeeld op originaliteit, of het motiverend, inspirerend en overtuigend is, of het idee goed uitgewerkt, uitvoerbaar en opschaalbaar is en de mate van beroepsgerichte- of beroepsspecifieke context. 

De te winnen prijs voor de drie beste inzendingen zijn een toegangsticket voor de internationale rekenconferentie ALM in Lund Zweden van 7 t/m 10 juli 2018, inclusief reis- en verblijfskosten. Op de 26e ALM presenteren de winnaars bovendien hun idee en krijgen ze de mogelijkheid om voorafgaand aan de conferentie hun presentatie in het Engels te oefenen voor een internationaal publiek.

In totaal zijn 14 inzendingen ingestuurd en hieruit heeft de jury de volgende winnaars geselecteerd:

  • Anne Marleen Tigelaar, ROC Friesland
  • Fedor Kerkhof, ROC De Leijgraaf
  • Martijn van der Linden, Summa College

Alle inzendingen zijn gepubliceerd op de website van het Practoraat Rekenen https://practoraatrekenen.nl/rekenideeen/  zodat de rekenideeën met zoveel mogelijk rekendocenten gedeeld kunnen worden.

Juryrapport Anne Marleen Tigelaar met “Rekenopdrachten voor de opleiding Travel & Hospitality en Luchtvaartdienstverlening

 

Anne Marleen Tigelaar is als rekendocent werkzaam binnen het team Toerisme van het Friesland College en geeft les aan de opleidingen:

Zelfstandig medewerker en Leidinggevende Travel & en Hospitality ( niveau 3 en 4) en luchtvaartdienstverlening (niveau 4)

Anne Marleen heeft 3 volledig digitale lessenreeksen ingestuurd die aansluiten bij de thematische opzet van de opleiding. De eerste rekenopdracht sluit aan bij het thema Resort van de toekomst. Tijdens dit thema werken studenten in groepjes aan hun eigen resort. De tweede opdracht sluit aan bij het thema de Reisketting. Dit is een eerstejaars thema waarin de studenten kennismaken met de verschillende aspecten van de reiswereld. De derde opdracht sluit aan bij “Visit Holland”. De studenten verdiepen zich in Nederland, gaan op excursies/studiereis en stellen zelf binnen hun budget een reis samen.

Juryrapport Fedor Kerkhof, ROC De Leijgraaf met de “Rekenopdrachten voor de opleiding Allround timmeren”


Fedor heeft met zijn opdracht over het technisch uitwerken en uitrekenen van een prijzenrad, een opdracht ingestuurd met een zeer beroepspecifieke context. Het is een origineel idee wat compleet, inclusief formuleblad is uitgewerkt. De opdracht bestaat uit de diverse rekenkundige stappen die genomen moeten worden bij de uitvoering van het rekenidee. Hierbij wordt domein overstijgend gewerkt en wordt er zelfs een klein uitstapje richting wiskunde gemaakt. 

Door het koppelen van rekenvaardigheden aan een technische opdracht is het geheel inspirerend en motiverend voor de student. Binnen deze branche is de opdracht verder op te schalen en uit te breiden, eventueel met hulp van andere richtingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een andere technische opleiding

Juryrapport Martijn van der Linden, Summa College met “RekenLab!”

De inzending van Martijn is een beroepsgerichte rekenles, het RekenLAB! Het idee bestaat uit vier challenges. Iedere challenge bestaat uit een aantal opdrachten. Voor iedere opgeloste opdracht, ontvangt een team van de RekenLAB!-chef (de docent op het centrale punt!) één badge. De teams starten bij de eerste challenge. Heeft een team vijf badges? Dan kan het team door naar de volgende challenge. Dit is een zeer motiverende werkvorm met een competitie element waardoor studenten uitgedaagd worden. Bijzonder is dat Martijn al eens eerder gewonnen heeft en vorig jaar ook in de jury gezeten heeft. Doordat er anoniem beoordeeld is kon de jury van dit jaar dat niet weten. Kortom, een terechte winnaar!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.