Missie en Visie

samen sterk voor goed middelbaar beroepsonderwijs!

De BVMBO geeft onderwijsgevenden in het mbo een stem en daarmee invloed. Samen nemen wij verantwoordelijkheid voor ons vakmanschap; wij nemen de regie en dragen bij aan goed middelbaar beroepsonderwijs. Dit doen wij onder andere door de dialoog te organiseren, kennis te delen, samen producten te ontwikkelen (ook met externe partners), knelpunten te agenderen en invloed uit te oefenen.

 Zo bundelen wij onze krachten, vanuit een landelijk netwerk, als een sterke en trotse beroepsgroep.

Opleiden is vakwerk. Samen maken we het verschil!

Wij geloven dat we zelf verantwoordelijk zijn voor het vakmanschap van onze beroepsgroep. Dat we samen de regie moeten nemen om bij te dragen en vorm te geven aan goed middelbaar beroepsonderwijs. Om onze doelen te bereiken en invloed te hebben, treden we als één sterke, trotse beroepsgroep naar buiten.

Organisatie

Ontstaangeschiedenis

De BVMBO is een vereniging gevormd door haar leden, als reactie op het actieplan ‘Leerkracht’ van 2008. In 2010 is een compacte groep mbo-docenten gestart met de oprichting en vormgeving van de BVMBO en de oprichting van een voorlopig bestuur. Een jaar later volgde de officiële oprichting. In september 2015 zijn de statuten van de beroepsvereniging in verband met de uitbreiding van de doelgroep van docenten naar docenten en instructeurs in het mbo gewijzigd. De vereniging had hiertoe besloten omdat de leden vonden dat instructeurs en andere onderwijsondersteuners eveneens in hoge mate de kwaliteit van ons onderwijs bepalen. De BVMBO heeft ervoor gekozen deze nieuwe doelgroep ‘opleiders’ te noemen. De naam van de verenging werd dan ook veranderd in de Beroepsvereniging opleiders MBO.