Platform Onderzoek

Onderzoek binnen het mbo

Onderzoek in het MBO staat momenteel wel op de agenda, maar heeft nog geen ‘prominente’ plek binnen de MBO instelling. Dat komt mede doordat praktijkonderzoek meestal niet generaliserend (want regionaal) is en dan is het lastig om uitkomsten te delen en interventies te verankeren, de continuïteit daarmee te waarborgen. MBO onderzoekers zijn meestal lokaal niet verenigd wat ertoe kan leiden dat  de onderzoeker staat en meedraait in ‘de waan van de dag’, die vaak ad hoc is. 

Een platform helpt om de MBO onderzoeker te leren zich te profileren, de waarde van onderzoek helder te maken binnen de organisatie en daarmee MBO onderzoek op de teamagenda te krijgen. Tegelijk biedt een platform inhoudelijke onderzoek ondersteuning die zich richt op het inzetten en uitvoeren van praktijkonderzoek.

Algemeen doel:

  • Promoten van het uitvoeren van praktijkonderzoek in het MBO
  • Het delen van onderzoeksresultaten van praktijkonderzoek
  • Het profileren van de ‘docent-onderzoeker’ binnen het MBO
  • Beantwoorden van vragen met betrekking tot kennis

Werkwijze:

  • Bijeenkomsten op wisselende locaties, tevens via het web bij te wonen
  • Agenda en doelstellingen vaststellen
  • Tijdspad uitzetten