Document

Onderzoek: Acceptatie van seksuele en genderdiversiteit onder mbo-docenten

Profielfoto van Andries Knol
1 december 2022 | 1 minuut lezen

Seksuele en genderdiversiteit is een belangrijk thema op het mbo. Al vanaf 2019 zijn mbo’s wettelijk verplicht om hier aandacht aan te besteden binnen het burgerschapsonderwijs. Goed werkende interventies gebaseerd op wetenschappelijke kennis en onderzoek zijn hiervoor essentieel. In 2020 heeft Movisie de interventie ‘Begrenzen en uitnodigen’ geëvalueerd. Deze interventie van Stichting School & Veiligheid, Theater AanZ en COC Nederland bestond uit:

(1) een theatervoorstelling met een nagesprek;

(2) de docententraining dialoog onder druk en

(3) een gesprek in de klas dat zowel voorafgaand aan de theatervoorstelling (ter voorbereiding) als achteraf (ter verdieping) kan worden gehouden.

Uit het onderzoek van Movisie kwam naar voren dat het plausibel is dat de theatervoorstelling respectvol gedrag naar lhbti+ studenten vergroot, omdat de studenten zich zichtbaar gingen inleven in lhb personen, wat volgens de wetenschappelijke literatuur vooroordelen vermindert. De training gaf de docenten verschillende handvatten om een dialoog aan te gaan met studenten over seksuele en genderdiversiteit en werd goed gewaardeerd. Docenten waren doorgaans dan ook tevreden over de training. Het geleerde tijdens de training werd echter lang niet altijd toegepast in de praktijk. Verschillende redenen lagen hieraan ten grondslag, zoals de drukte van docenten en de behoefte aan nog meer herhaling. Maar een andere belangrijke reden lag in de houding van sommige docenten ten aanzien van het thema burgerschap en seksuele en genderdiversiteit in het bijzonder. Het nut en de noodzaak om hier aandacht aan te besteden werd in sommige gevallen niet tot nauwelijks gezien. De evaluatie laat dus zien dat sommige docenten niet gemotiveerd zijn om aandacht te besteden aan het lhbti+ thema. Dat betekent dat het bespreekbaar maken van seksuele en genderdiversiteit op mbo-scholen wordt bemoeilijkt doordat de acceptatie binnen docententeams niet altijd zo hoog ligt.

Deze verkenning wil daarom antwoord geven op de vraag hoe docenten hierin verder kunnen worden toegerust. Wat zijn mogelijke oplossingen en handelingsopties voor docententeams ter bevordering van het bespreekbaar maken van seksuele en genderdiversiteit in de klas? Wat hebben docententeams en mbo’s nodig om hiermee bezig te gaan?

1 document toegevoegd