Nieuwsbericht

Stekker uit kansrijk opleiden, minister denkt aan grotere rol overheid

Profielfoto van MBO Connect Redactie
16 april 2024 | 2 minuten lezen

Werkgevers trekken handen af van ‘kansrijk opleiden’

 

Vertegenwoordigers van werkgevers en mbo-scholen slagen er niet in om bindende afspraken te maken over het gewenste aanbod van opleidingen. De werkgevers trekken zich daarom terug uit het SBB-project ‘kansrijk opleiden’. Zij vragen minister Dijkgraaf om met een ‘SBB-overstijgende aanpak op macrodoelmatigheid’ te komen.

Dat blijkt uit brieven die minister Dijkgraaf naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het gaat in de eerste plaats om een brief die Claudia Reiner van VNO-NCW namens het georganiseerd bedrijfsleven naar minister Dijkgraaf heeft gestuurd. In de brief wijzen de werkgevers op de grote urgentie van dreigende tekorten op de arbeidsmarkt. Het is daarom cruciaal om bindende afspraken te maken over het starten en stoppen van opleidingen. Dergelijke afspraken zouden ervoor moeten zorgen dat meer jongeren kiezen voor tekortsectoren als techniek en zorg, en minder voor economisch minder relevante studies.

Afdwingbare afspraken

De werkgevers trekken de conclusie dat met de door SBB voorgestelde aanpak van ‘kansrijk opleiden’ geen afdwingbare afspraken zijn te maken. Zij roepen daarom de hulp van de minister in. Een ‘SBB-overstijgende aanpak op macrodoelmatigheid is noodzakelijk en onvermijdelijk’, zo is in de brief te lezen.

Spijtig

De onderwijsdelegatie binnen SBB (lees: de MBO Raad) is het niet eens met de werkgevers. Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad, schrijft aan minister Dijkgraaf dat de scholen nog steeds pal achter het gedachtegoed van ‘kansrijk opleiden’ staat. Hij betwist dat er geen ruimte zou zijn voor bindende afspraken. ‘Wel is het onjuist dat het stoppen van bepaalde opleidingen de enige maat moet zijn’, schrijft Tekin. Hij vindt het spijtig dat werkgevers de aanpak loslaten en pleit voor nieuwe gesprekken over de mogelijkheden.

Impasse

In zijn brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Dijkgraaf dat hij teleurgesteld is dat het werkgevers en scholen binnen SBB niet lukt om afspraken te maken over het kansrijk opleiden van mbo-studenten. Volgens de minister komen dergelijke afspraken op regionaal niveau vaak wel tot stand. Als demissionair minister voelt Dijkgraaf zich nu niet in de positie om een grotere rol op zich te nemen. Wel denkt hij dat een heldere politieke uitspraak over het prioriteren van opleidingen kan helpen om de impasse te doorbreken. Besluitvorming over de rol van de overheid binnen kansrijk opleiden is echter ‘aan een volgend kabinet’, zo schrijft de minister.

Lees hier het advies ‘Kansrijk opleiden’ van de taskforce doelmatigheid