Nieuwsbericht

Vierdaagse leergang ‘Teacher in the lead’ gaat vanaf september 2024 van start

We hebben er deze keer voor gekozen om de leergang van vier dagen in te delen in een tweedaagse in Den Haag en per regio de twee andere bijeenkomsten aan te bieden. In de regio's Zuid (Den Bosch), Noord (Groningen) en Midden/Oost (Arnhem).

Profielfoto van Andries Knol
14 mei 2024 | 3 minuten lezen

Voor wie?

De vierdaagse leergang ‘Teacher in the lead’ is bedoeld voor koplopers onder de docenten in het mbo: ’teachers in the lead’. Vanuit vak- en beroepskennis, gebaseerd op opleiding en praktijkervaring, hebben zij invloed en zeggenschap. Ze nemen het voortouw als gaat om de professionele ontwikkeling van hun beroep en werken samen met alle lagen in het onderwijs om structureel het onderwijs te verbeteren. Een teacher in the lead zet een eigen koers uit, die door af te wijken van zijn omgeving juist bijdraagt, en zoekt daarbij de eigen grenzen op.

Waarom deelnemen?

Docenten spelen een grote rol in het waarborgen van de kwaliteit van ons onderwijs. Dankzij hun praktijkervaring kunnen zij inschatten wat realistisch is en waar mogelijkheden liggen voor verbetering. Innovatie in het onderwijs vereist teamwork en actieve betrokkenheid van élke docent. Voor een effectieve dialoog met onderwijsbestuurders en andere stakeholders is het essentieel dat docenten over de juiste kennis en netwerken beschikken. Tijdens de leergang ‘Teacher in the Lead’ vergaar je deze onmisbare kennis en leg je waardevolle contacten.

Wat levert het op?

Na het volgen van de leergang heb je inzicht in het beleid van het mbo en ben je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het mbo. Je weet welke innovaties binnen het beroepsonderwijs een rol spelen en wat er op de toekomstagenda van het beroepsonderwijs staat. Je leert waar je actuele informatie en kennis kunt vinden en je bouwt een breder netwerk op!

Breid je netwerk uit met docenten, bestuurders, beleidsmakers en politici

Je maakt kennis met docenten van andere scholen en met mensen uit (beleids)organisaties rondom het mbo. Tijdens het ‘diner pensant’ ga je in gesprek met bestuurders, beleidsmakers en politici over zelfgekozen thema’s.

Praktische informatie

 • Data en locatie:
  • Regio Zuid: 3 sept & 5 nov Koning WIllem I College ‘s-Hertogenbosch
  • Regio Midden: 10 sept & 12 nov RijnIJssel Arnhem
  • Regio Noord: 17 sept & 19 nov Alfa College Groningen
  • Landelijk: tweedaagse: 14 & 15 okt OCW Den Haag (voor iedereen)
  • optionele afsluitende bijeenkomst 2 dec ‘s-Hertogenbosch 
 • De leergang behelst dus 4 dagen, met een optionele extra bijeenkomst
 • Kosten: We vragen voor deze leergang een tegemoetkoming van € 400,-. Dit is inclusief maaltijden, overnachting, literatuur. Deze leergang is vrijgesteld van btw gezien het professionaliseringskarakter
 • Voorbereiding: Voor elke bijeenkomst ontvang je literatuursuggesties en een focusopdracht.  De voorbereidingstijd is  ca. 2 uur per bijeenkomst.
 • Begeleiding: Begeleiders van de leergang zijn Ester Scholten, (CINOP), Joos Leijten (CINOP) en Andries Knol (BVMBO).
 • Aantal deelnemers: 16-20 deelnemers per regio.
 • Aanmelden: Deelnemen? Meld je aan via onderstaande link.

Meld je hier aan

Thema’s

Tijdens deze leergang komen verschillende actuele thema’s en vraagstukken over het mbo aan bod:

 • Actoren en instanties: Met welke (beleids)organisaties heeft het mbo-veld te maken? Hoe verhouden ze zich tot elkaar?
 • Wet- en regelgeving: In welke richting ontwikkelt de discussie over het beroepsonderwijs zich? Hoe verhoudt zich dit tot het regeringsbeleid?
 • Financieringsstromen: Wat zit er in de lumpsum? Welke andere financieringsbronnen zijn er nog meer?
 • Professionalisering van opleiders: Wat is er nodig om opleiders in het mbo nog verder te professionaliseren? En wat is er nodig om het docentschap verder te ontwikkelen?
 • Onderwijs-arbeidsmarkt: Hoe zit het met de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt? Hoe bereiden zij zich voor op toekomstige ontwikkelingen?
 • Communicatie, lobby en beïnvloeding: De kracht van ambassadeurs BVMBO en Teachers in the lead zit in verbinden en communiceren, zowel binnen de school als daarbuiten. Hoe doe je dat precies?
 • Verandering in het onderwijs: Hoe denken we dat veranderen moet? Hoe gaat verandering daadwerkelijk in de praktijk?
 • Onderzoek: Waarom onderzoek zo belangrijk is in het beroepsonderwijs? Hoe goed onderzoek te doen binnen het beroepsonderwijs?

De leergang ‘Teacher in the lead’ is een gezamenlijk initiatief van de BVMBO en CINOP. De leergang wordt georganiseerd met medewerking van de MBO Raad, het ministerie van OCW en SBB.