Nieuwsbericht

Campagne Voor jezelf subsidie voor jouw loopbaan en vitaliteit

Profielfoto van Andries Knol
12 juni 2024 | 2 minuten lezen

SOM geeft boost aan duurzaam werken in het mbo

Met subsidies voor een loopbaan APK en vitaliteit coaching geeft SOM, Stichting Onderwijsarbeidsmarkt MBO, het startschot voor een omvangrijk programma in het mbo. Alle medewerkers kunnen een coach in de arm nemen waarvoor per traject 500 euro subsidie beschikbaar is. Het aanbod wordt uitgedragen met de branche brede campagne ‘Voor jezelf’ die aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en de gezondheid van elke medewerker voorop stelt.

Knelpunten
SOM wil met het programma knelpunten in het mbo aanpakken. Jezelf ontwikkelen in je baan en sturing geven aan je carrière verdienen aandacht bij medewerkers. Dat geldt ook voor gezond en vitaal werken, zo blijkt uit twee sectoranalyses. “Met ons aanbod van activiteiten maken we het voor medewerkers makkelijker om hiermee aan de slag te gaan”, aldus Michiel Gerlagh (Graafschap College), voorzitter van het SOM bestuur.

Coaching
Met de loopbaan APK kun je als medewerker reflecteren op je ontwikkeling, een keuze maken voor een opleiding of training en loopbaanwensen in kaart brengen. Coaching over vitaliteit biedt een aanpak om te meten hoe je in je vel zit. Het helpt om lichamelijk, mentaal en emotioneel beter te functioneren, stress te verminderen en te werken aan persoonlijke groei. MBO-medewerkers kunnen rechtstreeks - zonder tussenkomst van de werkgever - inloggen bij een portal om de subsidie aan te vragen.

Aandacht voor jezelf
Onderwijs in het mbo geven of mogelijk maken is geweldig, maar geef ook aandacht aan jezelf. Dat is de boodschap van de campagne Voor jezelf. “Aandacht voor jezelf kun je zien als een beloning met effect voor de omgeving. Want als jij als medewerker in het mbo goed in je vel zit, heeft dat een positief effect op je collega’s, je team, studenten en het thuisfront. Reden genoeg om de financiële tegemoetkomingen, activiteiten, hulpmiddelen en evenementen van SOM te ontdekken”, zegt Gerlagh. 

Programma
Andere activiteiten die op het programma staan zijn: onderzoek naar het versterken van een sociaal veilige werkcultuur, studiedagen voor startende docenten, generatiemanagement, financiële toekomstplanning, versterken van gespreksvaardigheden, veranderend gedrag en studiehouding van studenten, uitbreiding arbocatalogus, pilots Leven Lang Ontwikkelen/Positieve gezondheid en vertrek in beeld. Alle activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt met MDIEU-subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

SOM
De Stichting Onderwijsarbeidsmarkt MBO (SOM) voert activiteiten uit die ten goede komen aan medewerkers en werkgevers en hun werk in het mbo. Zo draagt SOM bij aan een veilige en gezonde werkomgeving, ondersteunt bij professionalisering en monitort de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het bestuur van SOM bestaat uit Michiel Gerlagh (voorzitter/Graafschap College), Henrik de Moel (vice-voorzitter/AOb), José Bosma (MBO Raad), Abhilash Sewgobind (CNV) en Remko Littooij (FvOv).

MDIEU

Deze activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt met MDIEU-subsidie van het ministerie van SZW.

SOM is de Stichting Onderwijsarbeidsmarkt MBO. SOM investeert in initiatieven, die zijn gericht op de toekomst van het werken in het mbo. SOM draagt bij aan visievorming en biedt een proeftuin voor vernieuwende ideeën. SOM heeft een paritair bestuur. Dit bestuur bestaat uit drie vertegenwoordigers van werknemerszijde en drie vertegenwoordigers van werkgeverskant uit de mbo-sector. Daarnaast is SOM gerelateerd aan de cao-tafel voor de mbo-sector.