Nieuwsbericht

Wetsvoorstel NLQF Aangenomen door Tweede en Eerste Kamer

Profielfoto van Andries Knol
28 juni 2024 | 1 minuut lezen

Op dinsdag 25 juni stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel NLQF. Na een proces van zo’n tien jaar is de wet dan eindelijk aangenomen.

De wet geeft de inschaling van opleidingsniveaus in Nederland een wettelijke basis. Het kwalificatieraamwerk NLQF is afgeleid van het European Qualification Framework (EQF). Al geruime tijd geleden is de afspraak gemaakt dat alle Europese landen dit raamwerk vertalen naar de eigen, nationale situatie. Dat is met het aannemen van het wetsvoorstel nu gebeurd.

Acht niveaus

Het kwalificatieraamwerk onderscheidt acht opleidingsniveaus. Al het bekostigde onderwijs is automatisch ingeschaald. In Nederland heeft bijvoorbeeld de entree-opleiding niveau 1. De mbo-niveaus 2, 3 en 4 corresponderen met dezelfde NLQF-niveaus. De Associate-Degree geldt als niveau 5 en de (Hbo) Bachelor als niveau 6. Het één na hoogste niveau is de Master (niveau 7), waarbij er dus geen verschil gemaakt wordt tussen een hbo of universitaire master. Het hoogste niveau is het Doctoraat (niveau 8). Op alle (bekostigde) diploma’s komt voortaan het NLQF-niveau te staan. Het niet-bekostigd onderwijs kan ervoor kiezen eigen opleidingen te laten inschalen. Het coördinatiepunt NLQF zorgt met een zorgvuldig proces voor deze inschaling.

Kritiek

Meerdere kabinetten zijn bezig geweest met het wetsvoorstel NLQF. Al in 2015 presenteerde het kabinet-Rutte 2 een eerste wetsvoorstel. Het voorstel heeft in de loop der jaren de nodige kritiek gekregen. Zo vrezen sommigen dat de inschaling verward kan worden met een kwaliteitskeurmerk. Volgens minister Paul is het NLQF vooral nuttig in het kader van leven lang ontwikkelen: ‘Als je, bijvoorbeeld naast je baan, een training, cursus of opleiding volgt, wil je weten wat je daar na afronding aan hebt. Zo kun je vooraf een betere keuze maken en gerichter investeren in je eigen toekomst. Met deze wet maken we het makkelijker om duidelijkheid te krijgen over het niveau van een opleiding. Een mooie mijlpaal en duwtje in de rug om je een leven lang te blijven ontwikkelen.’