Nieuwsbericht

40% mbo studenten ronduit negatief over online onderwijs

Profielfoto van Andries Knol
6 juni 2022 | 2 minuten lezen

Er moeten strenge voorwaarden komen voor online onderwijs, vindt studentenorganisatie JOB. Uit de tweejaarlijkse JOB-monitor blijkt dat veel studenten ontevreden zijn over de kwaliteit van het afstandsonderwijs.

Ruim veertig procent van de mbo-studenten is ronduit negatief over online onderwijs. Dat blijkt uit de nieuwe JOB-monitor. Dit onderzoek voert de studentenorganisatie elke twee jaar uit. Ditmaal is ook gevraagd naar het oordeel van studenten over afstandsonderwijs. Meer dan veertig procent van de studenten oordeelt hier negatief over. Slechts 26 procent is positief over online onderwijs. Tot een vergelijkbare conclusie komen onderzoekers van Berenschot.

Vaardigheden

De onvrede van studenten heeft ook te maken met de vaardigheden van docenten. Quin Blokzijl, voorzitter van JOB MBO: ‘Online lessen vragen om digitale vaardigheden. Niet iedere docent of student heeft deze op orde. Hierdoor zijn online lessen soms van mindere kwaliteit. Het mbo is voornamelijk praktijkgericht. Daarom gaat onze voorkeur uit naar zoveel mogelijk fysiek onderwijs.’

Kwaliteit

Waar veel schoolbestuurders, en ook docenten, streven naar een mix van fysiek en online onderwijs, is er volgens JOB onvoldoende bewijs dat online onderwijs bijdraagt aan de onderwijskwaliteit. Veel studenten geven aan dat ze niet goed thuis kunnen studeren. Niet alleen omdat de lessen minder goed zijn dan op school, maar ook omdat ze zich thuis minder goed kunnen concentreren. JOB is daarom van mening dat fysiek onderwijs de norm moet blijven.

Voorwaarden

Alleen onder strenge voorwaarden zouden scholen online onderwijs mogen aanbieden. Volgens Anniek Westerhof van JOB gaat het dan met name om de vaardigheden van docenten. Daar schort het momenteel nogal eens aan. Anniek: ‘Sommige docenten weten niet eens hoe ze hun scherm moeten delen.’ Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad, begrijpt dat veel studenten ontevreden zijn: ‘Alle begrip dat onze studenten kritisch zijn. De monitor is een mooie 0-meting. De lessen die we de afgelopen jaren hebben geleerd gebruiken de scholen voor een professionaliseringsslag in het hybride onderwijs. In de volgende monitor, over twee jaar, hopen we die slag terug te zien.’ JOB kondigt aan dit onderwerp aan te zullen kaarten bij het ministerie van Onderwijs. Minister Dijkgraaf heeft al toegezegd binnenkort met een afwegingskader voor online onderwijs te komen.

Tevredenheid

Uit de monitor blijkt dat het algemene oordeel van studenten over het onderwijs iets gestegen is. De gemiddelde score voor de eigen opleiding stijgt van 6,7 naar 6,8. Adnan Tekin is hier blij mee: ‘Gezien de omstandigheden van de afgelopen twee jaar is dat een mooi resultaat. Scholen en opleidingen hebben de studenten ook in coronatijd voldoende weten te boeien en te binden.’

Profielfoto van Pauline Koster
6 juni 2022
Profielfoto van Pauline Koster
6 juni 2022

Wat een rijkdom dat studenten kritisch (kunnen en mogen) zijn over het onderwijs. En wat heerlijk dat wij in de gelegenheid zijn in hun huid te kruipen door hen veel vragen te stellen en vooral door te vragen. Zo is het van belang in deze discussie over 'online onderwijs', of 'onderwijs op afstand' dat we met het gebruik van termen elkaar bevragen over de beelden die wij erbij hebben. Alleen dan ontstaat begrip. Het gesprek over dit thema blijft vooralsnog vaak hangen bij voor- en tegenstanders. Maar hebben we het over hetzelfde? En waartoe beslissen we voor, of tegen? Wat maakt de discussie zwart-wit? Het artikel "Twee visies, een doel" dat ik laatst las over de betekenis van technologie bij de ontwikkeling naar meer en beter maatwerk voor studenten beschrijft op stuwende wijze hoe het gesprek over dit thema levendig kan worden. 

Een tipje van de sluier:

"Gepersonaliseerd leren wordt bijna altijd gekoppeld aan het gebruik van technologie in de klas. Dankzij laptops, tablets en andere technologie kunnen leerlingen gebruik maken van allerlei (nieuwe) toepassingen die helpen om op het eigen niveau te werken. Precies hier zit het grote probleem rondom gepersonaliseerd leren: dit gebruik van technologie roept namelijk grote discussie op. Er zijn daarbij (onbewust) twee hele duidelijke kampen, die er samen voor zorgen dat de discussie niet verder komt."

uit: https://www.vernieuwenderwijs.nl/gepersonaliseerd-leren-twee-visies-een-doel/