Nieuwsbericht

12 nieuwe projecten ontvangen subsidie om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op arbeidsmarkt

Profielfoto van Andries Knol
10 juni 2022 | 1 minuut lezen

Het ministerie van OCW stelt 25 miljoen euro beschikbaar om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Vanuit het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) zijn vandaag 12 projecten goedgekeurd die de studenten bijvoorbeeld al tijdens hun studie laten werken met de nieuwste technieken en methoden. Het belang van een goede aansluiting van studenten op de arbeidsmarkt wordt nog eens extra onderstreept in de huidige tijd van schaarste.

Samenwerking tussen onderwijs, publieke sector en het bedrijfsleven

Voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt is het van groot belang dat studenten voldoende kennis hebben van moderne apparatuur en technieken.  Zo worden de studenten goed voorbereid op de toekomst. De subsidie van het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) stimuleert daarom extra in de samenwerking tussen het onderwijs, de publieke sector en het bedrijfsleven. Het RIF biedt mbo-instellingen een kans om de laatste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het bedrijfsleven beter bij te kunnen houden en het opleidingsaanbod hier op aan te laten sluiten. Dit geldt met name voor opleidingen die vragen om grote financiële investeringen of die voorbereiden op beroepen met een hoog innovatief karakter, zoals mobiliteit en voertuigen, bouw en infra, en zorg en welzijn. Daarnaast is het ook belangrijk dat het onderwijspersoneel op de hoogte is van de laatste stand van zaken in het werkveld. Ook hier helpt de RIF-subsidie bij.

Goede ervaringen

Uit ervaring van de eerste RIF-regeling is gebleken dat de subsidie een belangrijke functie heeft om de samenwerking in de regio op te starten en te versterken. Door het hele land zijn samenwerkingsverbanden ontstaan tussen onderwijs (vo-mbo-ho), het bedrijfsleven en andere regionale stakeholders, zoals gemeenten en provincies. De samenwerking is in veel gevallen gericht op het aanpakken van kwalitatieve en kwantitatieve personeelstekorten (met name in de techniek, zorg en bouw), professionalisering van docenten en innovatie van opleidingen.

Met het RIF is jaarlijks 25 miljoen euro beschikbaar gemaakt. De inhoudelijke beoordeling wordt verricht door een beoordelingscommissie die is ingesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In totaal zijn er in de periode 2014-2022 96 RIF-projecten goedgekeurd