Nieuwsbericht

Werken aan onderwijsverbetering in het mbo

Profielfoto van Andries Knol
26 januari 2023 | 1 minuut lezen

De leidraad ‘Werken aan onderwijsverbetering. Evidence- informed naar een lerende organisatie in het mbo’
is gemaakt voor opleidingsteams in het mbo die hun onderwijs willen onderbouwen met kennis uit onderzoek. Een opleidingsteam bestaat uit verschillende professionals zoals docenten, instructeurs, praktijkopleiders en opleidingsmanagers, teamleiders of afdelingsmanagers.
De functiebenamingen kunnen verschillen per mbo-instel- ling. Met de leidraden verbindt het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) onderwijsonderzoek met de onderwijspraktijk. In elke leidraad presenteren we kennis uit onderzoek op een praktische en toegankelijke manier, zodat je hier direct mee aan de slag kunt in de klas en op school.
Deze leidraad is gebaseerd op de gelijknamige leidraad die werd ontwikkeld voor het primair onderwijs. Vanwege de grote belangstelling uit het middelbaar beroepsonderwijs is besloten tot een bewerking voor het mbo. De leidraden zijn onderbouwd met het meest recente en relevante nationale en internationale onderzoek naar evidence-informed werken en naar opleidingen die zich ontwikkelen tot lerende organisatie.
Deze leidraad laat zien hoe opleidingsteams hun onderwijs kunnen verbeteren via onderzoeksmatig werken en hoe
zij kunnen toewerken naar een lerende organisatie. Deze leidraad richt zich op docenten, leidinggevenden en andere
professionals in en rond opleidingsteams die hierbij een leidende rol willen spelen. Het is geen vastomlijnd recept voor hoe een opleidingsteam te werk moet gaan; verschil- lende situaties vragen immers om verschillende werkwijzen. Ons advies hierbij: gebruik datgeen uit de leidraad dat in jouw onderwijscontext van toepassing is.
We willen je met de leidraad aan het denken zetten en opleidingsteams in mbo-instellingen helpen om passende keuzes te maken. We hopen dat de leidraad leidt tot reflec- tie, tot professionele gesprekken binnen teams en tot het maken van passende en onderbouwde keuzes. Ook hopen we dat de leidraad ervoor zorgt dat er wordt samengewerkt om de kwaliteit van het onderwijs verder te verhogen.
Aan deze leidraad heeft een grote groep docenten, opleidingsmanagers, beleidsmedewerkers, practoren uit het mbo en wetenschappers samengewerkt. Een kwaliteits- commissie heeft meegelezen om de relevantie en toe- gankelijkheid voor opleidingen en de wetenschappelijke onderbouwing te waarborgen.
Ga vooral ook naar de website onderwijskennis.nl/leidraad- onderwijsverbetering-mbo voor suggesties voor aanvullende materialen die kunnen helpen bij het toepassen van de inzichten uit deze leidraad.

 

Gerard Baars