Nieuwsbericht

BVMBO tekent mbo werkagenda

Profielfoto van Andries Knol
14 februari 2023 | 2 minuten lezen

De beroepsvereniging in het mbo, de BVMBO heeft de afgelopen maanden onderhandeld met onder andere de MBO-raad, OCW, S-BB, Job, NVG, en VNO over de mbo werkagenda en het stagepact. Bij beide processen zijn pittige onderhandelingen gevoerd om de belangen van docenten en de kwaliteit van het onderwijs en van ons vak en beroep te waarborgen.

We waren als enige docenten organisatie bij de mbo werkagenda betrokken. Dat was zeker niet ónze wens en dit betekende dat er een zware verantwoordelijkheid bij ons lag bij de totstandkoming van deze werkagenda.

We hebben als BVMBO sterk ingezet op onderwijskwaliteit. Dit komt met name in doelstelling 3 naar voren. Zo wordt ingezet op de kwaliteit van Nederlands en rekenen en in het bijzonder dat deze vakken door bevoegde docenten moeten worden gegeven, zoals dat ook in het coalitieakkoord is benoemd. Datzelfde geldt voor het Burgerschapsonderwijs.

Voor de professionalisering van docenten komt jaarlijks € 30.000.000,- beschikbaar. Ook is er meer geld beschikbaar gekomen voor het mbo niveau 2 onderwijs. Dit loopt op naar jaarlijks € 260.000.000,- Voor de uitvoering van het stagepact komt in totaal € 32.500.000,- beschikbaar.

Een ander belangrijk punt wat in de werkagenda is opgenomen zijn de functiemix gelden. Hiervoor komt jaarlijks € 140.000.000,- beschikbaar, zodat doorstroom LB-LC-LD gefinancierd kan worden. Deze gelden komen (tegen de zin van de werkgevers) uit de gelden van de kwaliteitsafspraken.

Om ervoor te zorgen dat deze gelden daadwerkelijk worden besteed aan de functiemix moeten mbo scholen in hun kwaliteitsplan, gekoppeld aan het HRD beleid inhoudelijk aandacht besteden aan het carrière perspectief en dit in overleg met de OR vastleggen in het loopbaanbeleid. Hierover wordt verantwoording afgelegd in het jaarverslag. Daarbij wordt inzichtelijk gemaakt hoe deze middelen worden ingezet voor het carrièreperspectief.

Bovenstaande is nu vastgelegd in de werkagenda, maar we zullen op de uitvoering en hoe deze verder plaats vindt, blijven meedenken en vooral ook nadrukkelijk blijven monitoren. Vanaf nu trouwens ook weer samen met de bonden.

We denken dat de mbo werkagenda een positieve effect zal hebben op de kwaliteit van het mbo onderwijs. De doelstellingen zijn helder en ambitieus, al hadden deze wat ons betreft op sommige punten in de uitvoering nog wel wat concreter vastgelegd mogen worden, maar hierin hebben we niet altijd datgene gekregen wat we hebben bepleit. 

Via deze link kom je bij het document samen werken aan talent, de mbo werkagenda

Profielfoto van Giel Kessels
1 jaar geleden
Profielfoto van Giel Kessels
1 jaar geleden

Wauw wat gaaf dat we hier een bijdrage aan leveren als enige docenten!
Goed werk, Andries!!!