Nieuwsbericht

Toegankelijk toetsen en examineren in het mbo - wat zijn de criteria?

Alle studenten hebben het recht om hun talenten te laten zien en aan te tonen dat zij aan de opleidingseisen voldoen. Examencommissies spelen hierbij een belangrijke rol. Niet alle studenten zijn in staat reguliere toetsen en examens te maken. Zij hebben recht op extra ondersteuning en voorzieningen die binnen het bereik van de onderwijsinstelling liggen. Zo kan je als onderwijsinstelling de toetsduur aanpassen en/of andere toetsvoorzieningen toekennen. Hoe ver reikt de zorgplicht vanuit je onderwijsinstelling voor alternatieve toetsing en examinering? 

Profielfoto van Franka van de Wijdeven
17 februari 2023 | 1 minuut lezen

Bij de beoordeling van verzoeken om voorzieningen, aanpassingen of alternatieven bij toetsing en examinering dient de examencommissie zich feitelijk te beperken tot de volgende 3 criteria:

Criteria 1 | Competenties

Met de aanpassing worden dezelfde competenties getoetst als met de oorspronkelijke toets en men komt tot hetzelfde oordeel (kwaliteitsborging). Dit criterium heeft betrekking op de eisen die benoemd staan in het kwalificatiedossier. De aanpassing mag niet leiden tot een verlaging van het niveau en afbreuk van de kwalificatie eisen. Borging daarvan wordt bevorderd door gebruik van een toetsmatrijs.

Criteria 2 | Doeltreffendheid

De aanpassing is doeltreffend (geschikt en noodzakelijk). Dit betekent dat de toegekende voorziening cq de aanpassing cq de alternatieve toets(vorm) het probleem waar de student tegenaan loopt adequaat wegneemt (geschikt) en dat dat niet op een andere (wellicht eenvoudigere en/of goedkopere) manier kan (noodzakelijk).

Criteria 3 | Belasting onderwijsinstelling

De aanpassing wordt toegekend, tenzij deze een onevenredige belasting voor de onderwijsinstelling of het leerbedrijf vormt.

Hierbij kan worden gekeken naar de tijd en geld dat een aanpassing vraagt. Een onderwijsinstelling of leerbedrijf mag nooit op voorhand zeggen dat een aanpassing niet uitvoerbaar is, maar moet altijd eerst onderzoek doen naar de mogelijkheden.

Lees meer over deze toetscriteria en wet- en regelgeving.