Nieuwsbericht

Docent, jouw beroep, jouw beeld

Profielfoto van MBO Connect Redactie
1 mei 2023 | 3 minuten lezen

Het is momenteel een hot item, het beroepsbeeld leraar, wat de beroepsgroep aan het ontwikkelen is voor po, vo, so en mbo.

Ruim twee jaar geleden is de BVMBO gevraagd aan te sluiten bij het tot stand komen van een onderwijsakkoord voor de aanpak van het lerarentekort. Twee punten die toen al naar voren kwamen waren: Regionale samenwerking en het maken van een beroepsbeeld (wat de beroepsgroep zou oppakken). Of dit het lerarentekort gaat oplossen, kun je je afvragen, maar het zou eraan in ieder geval aan kunnen bijdragen.

 

Vanuit het ministerie gaf men aan dat dit slechts twee onderdelen waren van het nog te realiseren onderwijsakkoord. Als BVMBO hebben we daarom destijds besloten om in ieder geval aangehaakt te blijven, omdat de maatregelen sector overstijgend zouden zijn en ook het mbo zouden raken. Daarnaast is het voor een beroepsvereniging niet handig om aan de zijlijn te staan wanneer de opdracht vanuit OCW komt om als beroepsgroep een beroepsbeeld te maken.

 

Vorig jaar heb ik in Apeldoorn het nieuw te maken beroepsbeeld gepresenteerd binnen onze beroepsvereniging. Het werd kritisch ontvangen, maar we zouden er wel mee verder gaan. Ook tijdens de presentatie door de vertegenwoordiging van de hele beroepsgroep (CNV Onderwijs, VoVVV, FvOv, AOb, Lerarencolectief en BVMBO), kwamen er met name uit de hoek van de BVMBO leden kritische vragen. Zeer begrijpelijk ook, aangezien we in het mbo al een goed werkend beroepsbeeld hebben (nota bene door onszelf gemaakt). Het nieuw te maken beroepsbeeld omvat echter een aantal zaken die in ons huidige beroepsbeeld niet zijn meegenomen. Met name, Beroepsethiek, maatschappelijke opdracht, beroepseer/code, professionele identiteit en grondslag.

 

Tijdens het proces is duidelijk geworden dat we als sector (mbo) specifiek afwijken en dat daar ruimte voor is in het beroepsbeeld. Het beroepsbeeld zal daarnaast ook richtinggevend zijn voor de lerarenopleidingen en dat biedt het mbo een krachtig gereedschap om de mbo docent sterker te profileren in de lerarenopleidingen.

Onderstaand nog de FAQ’s zoals deze op de website staan van www.beroepsbeeldleraar.nl met helemaal onderaan een link naar de vragenlijst zodat je iedereen het beroep van docent door jouw ogen kan laten zien.

Voor en door welke leraren wordt het beroepsbeeld gemaakt? Voor bevoegde leraren en docenten in het primair-, voortgezet-, speciaal- onderwijs en het mbo.

Wie kunnen meebouwen aan het Beroepsbeeld Leraar?Alle bevoegde leraren en docenten werkzaam (of die in de afgelopen vijf jaar werkzaam zijn geweest) in  het primair-, voortgezet-, speciaal- onderwijs en het mbo zijn welkom om deel te nemen aan het onderzoek.

Wat is het doel van Beroepsbeeld Leraar? Om tot een beroepsbeeld voor leraren en docenten in po, vo, so en mbo te komen waarin leraren zich herkennen en dat beschreven is vanuit hun praktijk. Het doel is om de maatschappelijke waardering voor het beroep versterken door de rijkheid ervan te schetsen en aankomend leraren beter inzicht te geven in de verschillende aspecten van het leraarschap. Het beroepsbeeld is bedoeld voor zowel leraren als aankomende leraren.

Wie zitten er achter het Beroepsbeeld Leraar? Beroepsbeeld Leraar is een initiatief van gezamenlijke lerarenorganisaties onder regie van Kennisland. De lerarenorganisaties: AOb, CNV Onderwijs, FvOv, BVMBO, Lerarencollectief en PVVVO. Dit initiatief is voortgekomen uit de werkagenda onderwijs en als opdracht vanuit OCW.

Wie begeleidt het ‘bouwproces’ van het Beroepsbeeld Leraar? Kennisland is verantwoordelijk voor het proces van het Beroepsbeeld Leraar. Kennisland is onderdeel van Stichting CAOP.

Hoe komen we tot het Beroepsbeeld Leraar? Op drie manieren kan je als leraar en docent meebouwen aan het Beroepsbeeld Leraar:

  • Verhalend onderzoek: deel als leraar online jouw verhaal over leraar zijn (mei 2023)
  • Thematische inspiratiesessies: in gesprek met leraren over thema’s van het beroepsbeeld (juni, juli en september 2023)
  • Dialoogtafels: in gesprek met leraren over het concept beroepsbeeld leraar (oktober en november 2023)

Kan ik meebouwen aan het Beroepsbeeld Leraar als ik niet in het onderwijs werk maar wel interesse heb in het Beroepsbeeld Leraar? Nee, dat is niet mogelijk. Er wordt veel over leraren en docenten geschreven. Maar er is maar één groep mensen die weet wat het betekent om leraar te zijn: leraren zelf. Het beroepsbeeld gaat over hoe leraren zelf hun beroep zien en gaat nadrukkelijk niet over hoe zij worden gezien door anderen.

Kan ik feedback geven op het verhalende onderzoek, de thematische inspiratiesessies of de dialoogtafels nadat ik heb deelgenomen? Ja, dat kan zeker! Benader ons hiervoor op hallo@beroepsbeeldleraar.nl.

Wanneer is het Beroepsbeeld Leraar af en wordt het gedeeld? Begin 2024 is het Beroepsbeeld Leraar af en organiseren we een slotbijeenkomst om het beroepsbeeld openbaar te maken en te verspreiden. Bovendien zal het beroepsbeeld op deze website komen te staan. Tot die tijd houden we iedereen via deze website op de hoogte van de vorderingen. Houd ons dus in de gaten en schrijf je in op de nieuwsbrief!

 Link naar de vragenlijst

Profielfoto van Rob van Seters
1 jaar geleden
Profielfoto van Rob van Seters
1 jaar geleden

Ik heb de vragenlijst doorgenomen. Ik heb hem niet ingestuurd. Ik heb het flauwe vermoeden dat ik bij insturen zou meedoen aan een soort 'banana split'-achtig programma. Wil men zó meten wat de uit po, vo en mbo samengstelde beroepsgroep van zichzelf vindt? Ik wil best mijzelf relativeren, maar op deze manier....? Alleen al het aantal gemankeerde zinnen (kan men niet eens zijn eigen werk nakijken?) illustreert deze hopeloze enquête.

Rob van Seters 

Naschrift: de opmerking over gemankeerde zinnen trek ik in want ik zie ze niet meer. Kan zijn dat ze zijn verbeterd, maar kan ook zijn dat de vragenlijst niet 'compatible' was met mijn telefoon en daardoor de tekst soms vreemd weer gaf. Eerste deel blijft staan.