Nieuwsbericht

Toekomstverkenning mbo, hbo en wo 2040

Profielfoto van MBO Connect Redactie
5 mei 2023 | 3 minuten lezen

Docenten werkzaam in het mbo,

Graag nodig ik je uit voor een gesprek over de toekomst van het mbo, hbo en wo. Op woensdag 24 mei 2023 spreken we elkaar tussen 15.30-17.00 via teams (link volgt na aanmelding). Tijdens het gesprek zijn vijf tot tien mbo-docenten aanwezig. Met hogeschool- en universitaire docenten organiseren we nog een aparte bijeenkomst.

Tijdens het gesprek van maandag 24 mei richten we ons op het onderwijs in 2040. Drie thema’s staan daarbij centraal:

  1. De toegankelijkheid en kansengelijkheid van het mbo, hbo en wo
  2. De mate waarin het onderwijs flexibel en gepersonaliseerd is of zou moeten zijn
  3. De wijze waarop het onderwijs een bijdrage kan leveren aan studentenwelzijn

 

De toekomstverkenning is een initiatief van de Minister van OCW met het doel beter zicht te krijgen op belangrijke trends die een rol gaan spelen in de toekomst van het onderwijs en te verkennen welke beleidsopties daarbij passen. De toekomstverkenning zal uiteindelijk een aantal stelselperspectieven opleveren die als input dienen bij de vormgeving van het onderwijs en wetenschap in de toekomst. Een toekomst die overigens morgen al begint!

Het gesprek wordt gevoerd onder begeleiding van Dennis van den Berg (AEF), Frans Kaiser (CHEPS) en Marieke Buisman (Kohnstamm). In het gesprek gaat het met name om het verkennen van beleidsopties: welke (beleids)instrumenten kunnen worden ingezet om het onderwijs te verbeteren? Denk hierbij zowel aan kleinschalige en snel realiseerbare aanpassingen alsook aan grote stelselwijzigingen en alles daar tussenin. Het is geen probleem om ‘out of the box’ te denken. We willen zoveel mogelijk (creatieve) oplossingen ophalen.

Bijgevoegd een aantal inspiratiedocumenten (die deels ook op de website staan) over algehele trends en over de positie van de student. Deze notities zijn geschreven voor deze toekomstverkenning. Op de website staan ook een paar korte filmpjes die voor deze toekomstverkenning zijn opgenomen met Robbert Dijkgraaf en met Rudy van Belkom. We zijn benieuwd of je de analyses herkent en welke beleidsinstrumenten en beleidsopties je zou inzetten als jij zelf aan het roer zou staan.

Ter voorbereiding van het gesprek vragen we je om alvast na te denken over de volgende vraag: als je één grote wijziging aan het huidige stelsel zou mogen doorvoeren voor 2040, wat zou je dan veranderen?

We zullen van het gesprek een kort verslag maken en met je delen. Uiteraard gaan we op vertrouwelijke wijze om met de opbrengsten van het gesprek.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@bvmbo.nl

Graag tot 24 mei.

 

Hartelijke groet,

Namens Dennis van den Berg en de rest van het onderzoeksteam