Nieuwsbericht

Beste BVMBO-ers en Connect-ers,

Profielfoto van Andries Knol
21 december 2023 | 2 minuten lezen

En dan zit 2023 er bijna op. Op naar een nieuw jaar.

Als docent heb ik altijd het idee dat ik twee keer per jaar oud & nieuw vier. In de Kerstvakantie en bij de start van het nieuwe schooljaar in augustus. Gelukkig tellen de jaren niet dubbel, al krijg je gezien de werkdruk soms wel dat idee.

De wereldlijke reflectie op het bewogen jaar 2023 laat ik graag aan anderen, maar daar waar het de BVMBO en Connect betreft zijn er genoeg zaken waar we op kunnen terugkijken.

We begonnen het jaar met het ondertekenen van de mbo werkagenda en het stagepact. Twee zaken die daadwerkelijk zullen bijdragen aan het verbeteren van het mbo onderwijs in de breedste zin van dat woord. Afgelopen jaar hebben we gemerkt dat beide documenten veel (gaan) opbrengen en dat we daar met de hele sector veel tijd in investeren, met steeds meer zichtbare resultaten als gevolg.

Als het gaat om investeren is een ander belangrijk dossier het beroepsbeeld en de bekwaamheidseisen. In het eerste kwartaal van 2024 worden deze door de beroepsgroep opgeleverd. Met een zeer intensieve en belangrijke bijdrage van talrijke BVMBO-ers en met name Renate Robert.

Iets waar we niet in willen investeren en waar we uiteindelijk dan ook uitgestapt zijn, is de werkagenda ‘samen voor het beste onderwijs’. De werkagenda waarin de nadruk ligt op het oplossen van het lerarentekort in het (funderend) onderwijs. De reden om uit deze overleggen te stappen zijn de RE’s, de Regionale Eenheden (voorheen RATO’s). Volgens ons een onzalig voorstel, waarvan de voordelen die ook wij ooit zagen (minder concurrentie tussen scholen) door de huidige aanpak volledig zijn verdwenen.

Altijd een enorm succes en dus ook weer afgelopen jaar, is de verkiezing van het onderwijsteam van het jaar tijdens het Dit is mbo Gala. Georganiseerd door de BVMBO en de AOb, is dit ieder jaar weer een waar feestje. Ook komend jaar wordt de verkiezing, ondanks de ‘concurrentie’ van de Onderwijspremie, weer georganiseerd onder bezielende leiding van Giel Kessels.

En over succes gesproken, vorige week hebben we een fantastisch BVMBO Event georganiseerd. Een echt docent verwen event, waar daarnaast enorm veel te halen viel en waar we alleen maar positieve reacties op gekregen hebben.

En dan 2024. We willen het niveau van de Basisvaardigheden en Burgerschapslessen graag verbeterd zien. Ons inziens kan dat het beste met bevoegde docenten. Ten aanzien van de zij-instroom (PDG) zijn we samen met de MBO Raad en de AOb in overleg over onder andere, hoe de toetsing hbo denk- en werkniveau beter gewaarborgd kan worden.

Bij het advies over Burgerschap in het mbo zijn we slechts zijdelings betrokken geweest, maar we vinden het, met natuurlijk enkele kanttekeningen, wel een heel goed advies. Momenteel zijn we met de BVMBO gelukkig wel nadrukkelijk betrokken bij de expertgroep Herijking taaleisen Nederlands in het mbo.

Waar we op de achtergrond ook druk mee zijn geweest en wat echt vorm gaat krijgen in 2024 zijn de Groeifondsgelden voor de Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren. Met als doel de kwaliteit van docenten te versterken en de aantrekkelijkheid van het beroep van leerkracht te vergroten. Daarnaast zijn we ook in overleg met de andere vakorganisaties en OCW om de beroepsgroepvorming een sterkere positie te geven in het onderwijsveld.

Kortom genoeg mooie zaken om mee bezig te blijven in 2024, waarbij we als Vereniging hopen te continueren wat we hebben en doen en daarnaast ook nog te kunnen uitbreiden en groeien. Gezien de ontwikkelingen wordt het voor ons een erop of eronder jaar, maar meer daarover een andere keer.

 

Ik wil jullie namens het bestuur een heel fijne kerstvakantie wensen en een gezond en voorspoedig twintig vierentwintig.

Andries Knol, voorzitter

 

Gezina Trouw, secretaris

Erna Van Ophem, penningmeester

Giel Kessels, lid

Kirsten Schinkel, bestuursbureau