Nieuwsbericht

Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering neemt rol MBO Brigade over

Profielfoto van MBO Connect Redactie
26 januari 2024 | 2 minuten lezen

Het Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering neemt per direct de rol en het grootste deel van de taken van de MBO Brigade over. Daarmee komt na bijna vijf jaar een einde aan het bestaan van de Brigade.

De MBO Brigade, een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de MBO Raad, is in 2019 opgericht. Doelstelling van de Brigade was om knelpunten in onderwijsregelgeving te verzamelen, te inventariseren en waar mogelijk op te lossen. De taken van de MBO Brigade worden nu overgenomen door het Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering. Knelpunten in de regelgeving kun je voortaan hier indienen. Denk bijvoorbeeld aan een knelpunt dat je ervaart bij een onderwijsinnovatie en mogelijk botst met bestaande wet- en regelgeving.

Bestuursakkoord 2018

De oprichting van de MBO Brigade vloeide voort uit het Bestuursakkoord dat de MBO Raad en het toenmalige kabinet in 2018 sloten. Daarin spraken de ondertekenaars af dat mbo-scholen meer ruimte krijgen om een flexibel onderwijsaanbod samen te stellen. Om dit streven te ondersteunen werd afgesproken een speciale werkgroep op te richten om overbodige en hinderlijke regelgeving op te ruimen: de MBO Brigade. Sinds maart 2019 was de Brigade daadwerkelijk actief.

Successen

De afgelopen jaren hebben honderden docenten en andere medewerkers van mbo-scholen gebruikgemaakt van de mogelijkheid een casus bij de Brigade in te dienen of tijdens (online)broedplaatsen en webinars hierover in gesprek te gaan. Vaak terugkerende thema’s waren de regels voor onderwijstijd en die voor keuzedelen.

In de vijf jaar dat de Brigade actief is geweest, heeft ze een aantal successen behaald. Zo is het ministerie op basis van signalen van de MBO Brigade aan de slag gegaan met de vraag of de regels voor onderwijstijd moeten worden aangepast. Bij het onderwerp keuzedelen heeft het werk van de Brigade tot aanpassing van de regels geleid. Een derde wapenfeit is het agenderen van de verplichte onderwijsovereenkomst (OOK), waarvan de kosten niet tegen de baten opwogen. Met ingang van het studiejaar 2023-2024 is de OOK afgeschaft.

Hoe verder

Het Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering neemt de rol van meldpunt voor knellende regeling nu over van de MBO Brigade. Daarnaast blijft het Kennispunt, zoals het nu ook doet, kennis en expertise over onderwijs en examinering delen. Het Kennispunt zal niet net zoals de MBO Brigade online broedplaatsen en webinars organiseren.

Casuïstiek rondom knellende wet- en regelgeving die nog in de pijplijn zitten, zoals vrijstelling van generieke eisen, blijven onder de aandacht van het ministerie van OCW en de MBO Raad en pakken we samen op. Het Kennispunt zal over de voortgang hiervan scholen via de nieuwsbrief informeren.