Nieuwsbericht

Doe mee aan de Monitor LOB!

Profielfoto van Andries Knol
7 februari 2023 | 1 minuut lezen

Het Expertisepunt LOB heeft in 2018 en in 2020 de Monitor LOB laten uitvoeren door onderzoeksbureau AO Consult om een beeld te krijgen van Loopbaanontwikkeling en – begeleiding (LOB) in de praktijk en de ondersteuningsbehoefte van scholen. De eindmeting van de Monitor LOB gaat op maandag 13 februari van start. Het onderzoek bestaat uit vragenlijsten en focusgroepen voor schoolleiders/locatiedirecteuren en decanen/LOB-coördinatoren/studieloopbaanbegeleiders uit het vo en mbo.

Heb je een mening over loopbaanontwikkeling en begeleiding? Doe mee aan de Monitor LOB!

Leerlingen en studenten goed voorbereiden op hun toekomst is een kerntaak van het onderwijs. Scholen in het vo en mbo organiseren daarom veel verschillende activiteiten op het gebied van loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB). Om een goed beeld te krijgen van LOB in de praktijk én om waardevolle kennis en ervaringen uit het veld op te halen, voert het Expertisepunt LOB vanaf maandag 13 februari a.s. voor de derde en laatste keer de Monitor LOB uit.

Ook meedoen aan dit onderzoek? Dat kan op twee manieren. Vul tussen maandag 13 februari en vrijdag 17 maart de online vragenlijst in en/of neem deel aan één van de verdiepende focusgroepen. Klik hier voor meer informatie.

Profielfoto van Ilona de Bruijne
1 jaar geleden
Profielfoto van Ilona de Bruijne
1 jaar geleden

De vragenlijst voor de LOB-monitor staat nog tot 31 maart open. Het Expertisepunt LOB heeft met name vanuit schoolleiders, locatiedirecteuren en /of sectordirecteuren input nodig. Dus, ben jij werkzaam op een mbo-school als schoolleider of directeur, vul gerust de vragenlijst op https://aoconsult.risbo.org/schoolleiders/ in. Alvast bedankt!