Nieuwsbericht

Stappenplan Stagematching gepubliceerd

Profielfoto van MBO Connect Redactie
31 oktober 2023 | 1 minuut lezen

Begin oktober is het ‘Stappenplan Stagematching’ gepubliceerd. Stagematching is één van de maatregelen in het Stagepact mbo gericht op het uitbannen van stagediscriminatie, één van de vier thema’s van het pact. Met stagematching wordt een student op basis van objectieve en relevante criteria, zoals leerwens en/of kennis en competenties, gekoppeld aan een leerbedrijf. Zonder dat een ‘klikgesprek’ plaatsvindt tussen student en leerbedrijf.

Stagediscriminatie is onacceptabel. Alle studenten hebben recht op een gelijke behandeling, zowel bij het toekennen van stageplaatsen en leerbanen als op de werkvloer bij het leerbedrijf. In het Stagepact mbo hebben partners in en rondom het middelbaar beroepsonderwijs concrete afspraken gemaakt om hier gezamenlijk aan gelijke behandeling te werken. Op iedere school start dit jaar ten minste één onderwijsteam met stagematching bij eerstejaars bol-studenten. Dit is een belangrijke stap in de uitvoering van de afgesproken maatregelen tegen stagediscriminatie. Het ‘Stappenplan Stagematching’ is een handige leidraad voor scholen om stagematching toe te passen.