Alle relevante nieuwsartikelen vind je onderstaand. Zoek je informatie over een specifiek thema? Zoek via de zoekfunctie in de rechterkolom of kijk op de beschikbare thema's in het menu. Je kunt je waardering voor een artikel laten zien door deze een like te geven of laat een reactie achter in de daarvoor bestemde ruimte.

Nieuws

Onderzoek informatievoorziening mentale gezondheid jongeren

1 jaar geleden

Hi opleider! Doe je mee met ons onderzoek naar de informatievoorziening over mentale gezondheid voor jongeren? Ons doel Wij zijn Diana en...

Nieuws

Toekomstverkenning mbo, hbo en wo 2040

1 jaar geleden

Docenten werkzaam in het mbo, Graag nodig ik je uit voor een gesprek over de toekomst van het mbo, hbo en wo. Op woensdag 24 mei 2023 spreken...

Nieuws

Docent, jouw beroep, jouw beeld

1 jaar geleden

Het is momenteel een hot item, het beroepsbeeld leraar, wat de beroepsgroep aan het ontwikkelen is voor po, vo, so en mbo. Ruim twee jaar...

Nieuws

Versterken Burgerschapskwaliteit

1 jaar geleden

Er is geen vak waar zoveel verschillende meningen en inzichten zijn als bij Burgerschap. Waar we het wel eens over zijn is dat de kwaliteit van...

Nieuws

Gezocht: drie docenten voor een expertsessie over de toekomstbestendigheid van het mbo

1 jaar geleden

Er wordt  momenteel een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) uitgevoerd naar de toekomstbestendigheid van het mbo. Het ministerie van OCW...

Nieuws

Ambassadeursgala

1 jaar geleden

15 mei is een hele mooie avond voor iedereen die het MBO een warm hart toedraagt.

Nieuws

Voorlopers aanpak voor regionale samenwerking

1 jaar geleden

Samenwerkende schoolbesturen, lerarenopleidingen en de beroepsgroep kunnen zich aanmelden als voorloper voor de ontwikkeling van een...

Nieuws

Kick off gepersonaliseerd leren mboin2030 18 april

1 jaar geleden

18 april: Bijeenkomst gepersonaliseerd leren van MBOin2030

Profielfoto van John Schobben
(onbekend)