Nieuwsbericht

Raadpleging herijking van de bekwaamheidseisen voor instructeurs

Profielfoto van Andries Knol
3 juli 2024 | 1 minuut lezen

De Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) verplicht de wetgever niet alleen tot het opstellen van bekwaamheidseisen voor docenten, maar ook tot het opstellen van bekwaamheidseisen voor onderwijsondersteunende werkzaamheden die rechtstreeks verband houden met het onderwijsleerproces. Deze onderwijsondersteunende werkzaamheden hebben betrekking op de lesinhoud en het (deels) zelfstandig geven van instructie en worden over het algemeen door
instructeurs uitgevoerd. Daarom spreken wij van bekwaamheidseisen voor instructeurs.

Momenteel worden de bekwaamheidseisen die in 2016 zijn opgesteld door de BVMBO en in 2018 van kracht zijn geworden, herzien. Wettelijk moet dit elke zes jaar opgepakt worden door de beroepsgroep. Daarom komen we graag in contact met Instructeurs, Senior Instructeurs, oud-instructeurs die inmiddels docent zijn, maar ook met docenten die veel samenwerken met instructeurs en opleidingsmanagers met instructeurs binnen het opleidingsteam.

Wil je meedenken en meepraten over de invulling en herziening van de bekwaamheidseisen Instructeur in het mbo, klik dan hier om contact op te nemen.

 

Onderstaand een link naar het kwaliteitskader Bekwaamheidseisen voor Instructeurs.
https://www.mboraad.nl/sites/default/files/2023-07/kwaliteitskader_bekwaamheidseisen_voor_instructeurs.pdf