Nieuwsbericht

1.000 klokurennorm aangepast?

Profielfoto van Andries Knol
6 juni 2022 | 2 minuten lezen

Minister Dijkgraaf wil de regels voor onderwijstijd in het mbo wijzigen. De ervaringen tijdens de corona-pandemie hebben duidelijk gemaakt dat meer flexibiliteit rond de urennorm gewenst is.

Vijf jaar na ons manifest komt minister Dijkgraaf tot dit voornemen op basis van een uitgebreide evaluatie van het onderwijs tijdens de corona-pandemie. In opdracht van het ministerie van Onderwijs heeft onderzoeksbureau Berenschot deze evaluatie uitgevoerd. De onderzoekers hebben bekeken hoe de scholen zijn omgegaan met de ruimte die zij tijdelijk kregen bij de vormgeving van het onderwijs. Daarbij hebben zij ook onderzocht in hoeverre de extra ruimte ook na de pandemie behouden zou kunnen blijven.

 het Manifest uit 2017

Urennorm

Tijdens de pandemie kregen de scholen meer ruimte om flexibel om te gaan met de urennorm. Door de corona-beperkingen hebben de scholen minder uren begeleide onderwijstijd kunnen verzorgen. Aan de andere kant ontstond er meer ruimte voor individuele begeleiding en maatwerk. De scholen hebben de nadrukkelijke wens om deze ruimte voor flexibiliteit ook na de pandemie vast te houden. In een brief aan de Tweede kamer schrijft minister Dijkgraaf deze wens te willen honoreren: ‘Ik vind het belangrijk dat het gesprek binnen instellingen minder gaat over het voldoen aan vaste urennormen en meer over de manier waarop studenten het beste de benodigde competenties, kennis en vaardigheden kunnen opdoen.’

Vertrouwen

Volgens Dijkgraaf hebben de mbo-scholen tijdens de pandemie laten zien dat zij goed omgaan met de geboden ruimte. Binnen veel scholen hebben docenten een professionele dialoog gevoerd over onderwijskwaliteit en de urennorm. Dit geeft de minister vertrouwen dat scholen ook in de toekomst goed met deze ruimte zullen omgaan. Hij kondigt daarom aan dat hij een wetsvoorstel zal maken met een aangepaste urennorm.

Online onderwijs

Een ander onderwerp dat veel aandacht krijgt in de evaluatie is het online onderwijs. De ervaringen hiermee zijn wisselend. Veel bestuurders en docenten willen in de toekomst naar een mix van fysiek en online onderwijs. Uit het onderzoek van Berenschot blijkt echter dat veel mbo-studenten graag volledig terug willen naar fysiek onderwijs. Waar in het hoger onderwijs ongeveer een kwart van de studenten 100% fysiek onderwijs wil, is in het mbo de helft van de studenten hier voorstander van. In zijn brief aan de Tweede Kamer schrijft Dijkgraaf dat hij de opvatting van de scholen deelt dat digitaal onderwijs een bijdrage kan leveren aan verbetering van de onderwijskwaliteit. Met name online video’s en online begeleiding kunnen van meerwaarde zijn. De minister komt binnenkort met een afwegigingskader voor een goede verhouding tussen online en fysiek onderwijs.

 

https://www.bvmbo.nl/manifest/ 

Profielfoto van Pauline Koster
6 juni 2022
Profielfoto van Pauline Koster
6 juni 2022

Urennorm verlagen? Beter laat dan nooit! De tijd is altijd rijp voor meer vrijheid en vertrouwen.

Wat betreft online onderwijs (daar istie weer!) zou het goed zijn om wat minder te pas en te onpas die term te gebruiken, maar wat vaker aandachtig stil te staan bij de beelden die daarover bestaan. Het is namelijk de hoogste tijd om af te kicken van het tijdens de intelligente lockdown onstane beeld ervan. Toen moesten bestaande lessen online vervolgd worden, zonder dat veel docenten beschikten over evidente digivaardigheden, laat staan over pedagogisch-didactisch bewustzijn bij digitale aanbod. En dat is nu juist noodzakelijk om bewuste en verantwoorde keuzes te maken voor wat digitaal kan en wat fysiek moet. Het is dus begrijpelijk dat veel studenten (én ook docenten) ontevreden zijn over het online gebeuren, maar door de praktijkervaring te koppelen aan reeds bekende en nieuwe studies kan de ontwikkeling naar ongekende (passende) onderwijskwaliteit leiden voor studenten.

Tot slot: wat is precies een afwegingskader?

Profielfoto van Andries Knol
7 juni 2022
Profielfoto van Andries Knol
7 juni 2022

De Minister wil een afwegingskader ontwikkelen, op basis waarvan scholen kunnen bepalen wanneer digitaal onderwijs nuttig kan zijn. Docenten kunnen meepraten over de inhoud van het kader.

Profielfoto van Pauline Koster
7 juni 2022
Profielfoto van Pauline Koster
7 juni 2022

Hoe en waar kan ik mij aanmelden om mee te praten over het 'afwegingskader'?

Profielfoto van Giel Kessels
16 juni 2022
Profielfoto van Giel Kessels
16 juni 2022

Misschien wel mooi als we zo ook van de grote rompslomp van BOT-uren afkomen en de praktische uitvoering van keuzedelen in BBL-opleidingen.

Hoe vullen jullie keuzedelen in de BBL-opleidingen in?