Nieuwsbericht

Mooie resultaten GeestKracht-ambassadeurs Graafschap College op stigma en taboe psychische problematiek

In het project ‘Aan de slag als GeestKracht-school!’ staat het doorbreken van taboe en stigma rondom psychische problematiek onder mbo-studenten (16-25 jaar) centraal.

Profielfoto van Franka van de Wijdeven
17 februari 2023 | 1 minuut lezen

De eerste groep studenten, de GeestKracht-ambassadeurs, van het Graafschap College hebben de eerste projectperiode van het project GeestKracht MBO afgesloten. Elf studenten van de opleiding Onderwijsassistent werkten van september 2022 tot januari 2023 aan het doorbreken van taboes rondom psychische problematiek binnen de eigen school.

Project GeestKracht-school

In het project ‘Aan de slag als GeestKracht-school!’ staat het doorbreken van taboe en stigma rondom psychische problematiek onder mbo-studenten (16-25 jaar) centraal. De aanpak is tweeledig: impact op school én daarbuiten. Met onderwijs als sleutel voor verandering werken mbo-studenten op zes mbo-scholen zelf aan een concrete aanpak voor preventie van psychische problemen. Daarbij worden ze begeleid door ECIO, 113 en professionals binnen de eigen onderwijsinstelling. Het project wordt ondersteund met subsidie van FNO.

studenten met het Europass certificaat in handen

Highlights activiteiten aanpak psychische problematiek GeestKracht-ambassadeurs

De betrokkenheid en motivatie van de studenten was groot. Voor verdieping op psychische problematiek volgden ze workshops van 113 Zelfmoordpreventie en ECIO. We zetten hierbij de activiteiten van de eerste groep uiteen:

  • De studenten onderzochten zélf waar studenten met psychische problemen zoal tegenaan lopen en hoe zij de ondersteuning vanuit school ervaren.
  • Vervolgens bedachten ze verbeterideeën en hoe ze deze daadwerkelijk samen met de school konden uitvoeren.
  • De studenten hebben twee podcasts opgenomen.
  • Ze hebben het idee geopperd om een online anonieme chatfunctie op het studentenportaal beschikbaar te maken.
  • Ze gingen met het management van het Graafschap College in gesprek over de fysieke bereikbaarheid en zichtbaarheid van de zorgdecanen in het gebouw.
  • De groep heeft tevens zelf gewerkt aan hun eigen ambassadeurschap: hoe open jij het gesprek over mentale gezondheid?

Feestelijke afsluiting met erkenning

Tijdens feestelijke de afsluiting ontvingen de studenten het Europass Certificaat. Een officieel Europees document met de beschreven competenties die zij tijdens dit traject hebben opgedaan. De volgende groep van de opleiding is inmiddels al gestart. Zij volgen hetzelfde traject en zorgen voor verdere implementatie en borging van de verbeterideeën van de eerste groep.

Meer informatie

ECIO, het Expertisecentrum inclusief onderwijs ondersteunt mbo- en hoger onderwijsinstellingen met verschillende initiatieven, waaronder toolscommunities en bijeenkomsten om te werken aan beter studentenwelzijn.