Nieuwsbericht

Prestatiedruk en stress bij studenten in het mbo | Expertmeetings

Ben jij een expert op het gebied van prestatiedruk en stress bij mbo-studenten en vind je het leuk om met een groep experts in gesprek te gaan over dit onderwerp, mogelijke handelingsperspectieven en interventies om prestatiedruk en stress in het mbo te verminderen? Meld je dan aan voor de expertmeeting!

Profielfoto van Franka van de Wijdeven
26 maart 2024 | 1 minuut lezen

Zoals velen van jullie weten hebben we een jaar geleden onderzoek gedaan naar prestatiedruk en stress bij studenten in het hbo en wo. Ook mbo-studenten ervaren veel stress en prestatiedruk, maar zij voelen zich vaak niet gehoord door onderzoekers en beleidsmakers. Daarom zijn wij – het Trimbos-instituut, ECIO, Pharos, Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Utrecht – extra blij om aan te kondigen dat wij nu ook een onderzoek naar prestatiedruk en stress onder studenten in het mbo mogen gaan uitvoeren! Een opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waarbij we mbo-studenten, mbo-scholen en de overheid oplossingen willen bieden bij het voorkomen of verminderen van stress en prestatiedruk.

Om meer inzicht te krijgen in stress en prestatiedruk, voeren we in de eerste fase van dit onderzoek verdiepende groepsgesprekken met de interne experts op het gebied van prestatiedruk en stress in het mbo. Onder experts verstaan we o.a. docenten, mentoren, coaches, studieloopbaanbegeleiders, zorgcoördinatoren, studentpsychologen, studentencoaches, bij wie het begeleiden van studenten in het mbo en hen leren omgaan met prestatiedruk en stress onderdeel is van hun dagelijkse bezigheid, en onderzoekers die zich in hun onderzoek focussen op onderwerpen als stress en prestatiedruk bij mbo-studenten. De expertmeetings hebben als doel een diepgaander beeld te geven over de oorzaken van prestatiedruk en stress en inzichten te bieden in de ervaringen, visies en opvattingen van experts over verschillende handelingsperspectieven en interventies om prestatiedruk en stress in het mbo te verminderen.

De expertmeetings:

  • Duren 1,5 uur
  • Vinden online plaats via Microsoft teams
  • Vinden plaats op
    • Optie 1: woensdag 17 april van 15:00 tot 16:30
    • Optie 2: donderdag 18 april van 9:30 tot 11:00

Ben jij een expert op het gebied van prestatiedruk en stress bij studenten in het mbo en vind je het leuk om met een groep experts in gesprek te gaan over dit onderwerp en mogelijke handelingsperspectieven en interventies om prestatiedruk en stress in het mbo te verminderen? Meld je dan nu hier aan voor de expertmeeting!

Aan deze aanmelding zit geen verplichting. Mochten te veel experts zich aanmelden, zullen wij zelf een selectie moeten maken. De expertmeetings worden opgenomen t.b.v. het onderzoek. Heb je vragen? Neem dan contact op met Lotte Scheeren (lotte.scheeren@ecbo.nl)

 

Meer informatie en registratie >>