Nieuwsbericht

Gezocht: drie docenten voor een expertsessie over de toekomstbestendigheid van het mbo

Profielfoto van Andries Knol
6 april 2023 | 1 minuut lezen

Er wordt  momenteel een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) uitgevoerd naar de toekomstbestendigheid van het mbo. Het ministerie van OCW en het ministerie van Financiën voeren het onderzoek samen uit, met input van een werkgroep met daarin o.a. ook EZK, SZW en de Inspectie van het Onderwijs. 

In het onderzoek zien we twee à drie grote trends op het mbo afkomen: krimp en een veranderende/dynamische arbeidsmarkt en samenleving. Om meer over deze trends te weten te komen bestuderen we meerdere bronnen en organiseren we ook een expertsessie. Tijdens deze sessie vragen we ervaringsdeskundigen uit het veld naar hun visie op de eerder genoemde trends. Denk aan studenten, docenten, medewerkers, bestuurders etc. Aan drie tafels gaan de vertegenwoordigers over alle thema’s in gesprek met de leden van de werkgroep. De input van de expertsessie nemen we mee in de verdere uitwerking van het IBO.

Wil je als docent aansluiten bij deze sessie dan kan dat. Er is slechts plek voor drie docenten. De sessie is gepland in Den Haag op 25 april van 9.00 tot 12.30 uur. aanmelden kan via info@bvmbo.nl