Nieuwsbericht

Leesoffensief: Heel MBO leest!

Lezen, dat doet de gemiddelde mbo’er niet zo veel, daarom starten het Kennispunt Taal en Rekenen, de MBO Taalacademie en Stichting Lezen het leesoffensief Heel MBO leest: een offensief om mbo-studenten aan het lezen te krijgen. Want studenten die lezen, profiteren hun hele schoolcarrière van de positieve effecten ervan.

Bovendien bevordert regelmatig lezen het leesplezier zelf, stimuleert het de taalontwikkeling en gaat het laaggeletterdheid tegen. Het leesoffensief Heel MBO leest gaat op 10 november van start met een grote conferentie in Amersfoort.

Profielfoto van Esther Hendriks
4 juli 2023 | 2 minuten lezen

Leesoffensief: Heel MBO leest! 

Lezen, dat doet de gemiddelde mbo’er niet zo veel, daarom starten het Kennispunt Taal en Rekenen, de MBO Taalacademie en de Stichting Lezen het leesoffensief Heel MBO leest: een offensief om mbo-studenten aan het lezen te krijgen. Want studenten die lezen, profiteren hun hele schoolcarrière van de positieve effecten ervan.

Bovendien bevordert regelmatig lezen het leesplezier zelf, stimuleert het de taalontwikkeling en gaat het laaggeletterdheid tegen. Het leesoffensief Heel MBO leest gaat op 10 november van start met een grote conferentie in Amersfoort.

Voordelen van lezen

De gemiddelde docent Nederlands kent de voordelen van lezen wel, maar deze voordelen zijn ook wetenschappelijke aangetoond. Zo verbetert vrijetijdslezen zowel het technisch als begrijpend lezen, vergroot het zowel de concentratie als de woordenschat en bevordert het de capaciteit tot diep lezen, wat nodig is om bijvoorbeeld verbanden te vinden in een tekst. Lezen kan echter ook nieuwe inzichten geven over onderwerpen, de kennis van de wereld vergroten, maar het kan ook gewoon leuk en spannend zijn.

Zwakke lezers en NT2’ers

Hoewel lezen op alle studenten een positief effect heeft, zijn het juist de zwakke lezers en NT2’ers die optimaal profiteren van vrijetijdslezen. En dat maakt een leesoffensief op het (v)mbo zo belangrijk, omdat daar de meeste leerlingen en studenten met een taalachterstand, of NT2-achtergrond zitten. Jongeren met een taalachterstand komen vaker uit gezinnen waar minder gelezen wordt dan jongeren zonder taalachterstand. Ook in het kader van kansengelijkheid is aandacht voor lezen op school dus van groot belang.

Basisvaardigheden 

De toenemende aandacht voor basisvaardigheden en de recente publicatie van de Staat van het Onderwijs laten de urgentie van onder andere goed taalonderwijs en taalbeleid zien, ook in het mbo. Eerder liet het PISA-onderzoek (2018) al zien dat het leesplezier onder Nederlandse jongeren flink is gedaald, bovendien bleek uit hetzelfde onderzoek dat ongeveer een kwart van de 15-jarigen te laaggeletterd is om schoolteksten te begrijpen. Zij zitten vooral op het vmbo en stromen door naar het mbo. Hierdoor is het risico op voortijdig schoolverlaten groter, met alle gevolgen van dien.

Leesoffensief

In 2019 deden de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur al een oproep tot een leesoffensief om de dalende trends is leesvaardigheid en leesmotivatie te keren. Dit leesoffensief werd uitgerold bij de voorschoolse opvang, de kinderopvang en het funderend onderwijs, maar het MBO werd hierin nauwelijks meegenomen. Het is echter evident dat leesbevordering een vast onderdeel zou moeten worden in het taalbeleid van de mbo-school en dat hierbij volop ingezet moet worden op leesplezier, zodat studenten voldoende kilometers maken om daadwerkelijk te werken aan taalontwikkeling.

Handreiking

Gelukkig zijn er op enkele MBO-scholen al succesvolle leesinitiatieven gestart. Deze worden in kaart gebracht, zodat andere scholen kunnen leren van de best practices. Op 10 november organiseren het Kennispunt Taal en Rekenen, de Stichting Lezen en de MBO Taalacademie de Conferentie Heel MBO leest. Ook maken zij een handreiking voor scholen die willen starten met een leesoffensief, zodat scholen zelf aan de slag kunnen met leesbevordering en leesplezier.

Profielfoto van Giel Kessels
10 juli 2023
Profielfoto van Giel Kessels
10 juli 2023

Lezen als vaardigheid kan een handig gereedschap zijn om te leren leren. Er is veel aandacht voor lezen. 
Waar blijft de aandacht voor het kijken naar (en interpreteren van) beelden. Tegenwoordig wordt er veel met beelden en symbolen gewerkt het lijkt me dat daar een hele wereld te winnen is.

Zou het effect van lezen op het leren niet overschat worden en kijken naar (en interpreteren van) beelden niet onderschat worden?