Nieuwsbericht

Hoe kunnen docentonderzoekers in het mbo oplossingen uit praktijkonderzoek delen en het gebruik ervan stimuleren?

Wanneer je als onderzoeksdocent onderzoek doet, leer je daar zelf veel van. Maar hoe kun je ervoor zorgen dat ook je team of de hele organisatie van de inzichten profiteert? Mariola Gremmen en Niek van de Berg van de Kennisrotonde zochten het uit!

Profielfoto van Marloes Bodegom
25 januari 2024 | 1 minuut lezen

Voor effectieve ontwikkeling, deling en benutting van kennis is een hecht professioneel netwerk in de school belangrijk. In zo’n netwerk werken docentonderzoekers tijdens de onderzoekcyclus samen met collega’s aan vraagstukken uit en oplossingen voor de onderwijspraktijk. Met deze werkwijze vergroot je het draagvlak.

Naast een interactieve benadering zijn er meer factoren die kennisdeling en kennisbenutting bevorderen. Zo is het belangrijk dat de onderzoeksgroep een vaste groep is die elkaar regelmatig ziet, de groep veiligheid en onderlinge steun biedt en dat groepsleden een sterke inbreng hebben. Ook is het bevorderlijk als de groepsleden gestructureerd en planmatig samenwerken, onder goede coördinatie en begeleiding. Leidinggevenden hebben in dit alles een ondersteunende rol. Ze tonen hun betrokkenheid, en realiseren tijd, middelen en begeleiding voor docentonderzoekers om hun inzet tot een succes te maken.

Klik hier voor het uitvoerige antwoord.

(Op Kennisrotonde.nl kun je ook bladeren door het antwoord op andere vragen die aan de Kennisrotonde zijn gesteld of zelf een vraag indienen.)