Nieuwsbericht

Wat betekent het hoofdlijnenakkoord voor het mbo?

Profielfoto van MBO Connect Redactie
16 mei 2024 | 2 minuten lezen

In het hoofdlijnenakkoord van het beoogde kabinet van PVV, BBB, VVD en NSC wordt het mbo slechts zeer beperkt aangehaald. Wel hebben de partijen de ambitie om in het mbo meer aandacht te besteden aan aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

In het akkoord van de vier rechtse partijen staat ook dat de burgerschapsopdracht wordt aangescherpt ‘om radicalisering te voorkomen’ en dat schoolbestuurders sneller kunnen worden ontslagen als zij de burgerschapsopdracht niet uitvoeren. Er mag volgens de coalitiepartners geen ruimte zijn ‘voor het overdragen van antidemocratische en antirechtstatelijke opvattingen door leraren (docenten) of in lesmateriaal’. 

Financiën en personeel

Het hoofdlijnenakkoord gaat ook in op de financiering van het onderwijs. De ‘wildgroei aan subsidies’ moet worden omgezet in ‘solide structurele financiering’. Daarbij komt ‘een norm voor de hoeveelheid onderwijsgeld voor het primaire proces’. Er moet een maximum voor overhead komen en schoolleiders en leraren krijgen ‘zeggenschap’ over de besteding van het geld. Hoe die zeggenschap eruit moet komen te zien, is nog niet duidelijk.

Het personeelstekort in het onderwijs wil de nieuwe coalitie bestrijden door meer in te zetten op zij-instromers, op leraren die fulltime werken en op mannen die voor de klas willen. Dat laatste willen PVV, BBB, VVD en NSC bevorderen door de pabo te splitsen in twee opleidingen om les te geven aan respectievelijk het jongere en het oudere kind. Het idee is dat mannen minder interesse hebben in onderwijs aan het jongere kind en eerder naar de pabo gaan als zij dat niet hoeven te doen.

Basisvaardigheden

De basisvaardigheden – lezen, schrijven en rekenen – krijgen ‘absolute prioriteit’. Doelen over relationele en seksuele voorlichting zijn ‘neutraal’ en ‘beter toegesneden op de leeftijd van leerlingen’. Onderwijsmethodes moeten ‘bewezen effectief en politiek neutraal’ zijn. Verder staat erin dat scholen ‘binnen een redelijke afstand’ bereikbaar moeten zijn.

Groeifonds

Om de ambities van het kabinet te financieren wil de coalitie fors snijden in het Groeifonds. In totaal gaat het om een besparing van zo’n zeven miljard euro. Dit zal consequenties hebben voor enkele projecten die van belang zijn voor het mbo. Bijvoorbeeld de LLO-katalysator en de meerjarige impuls voor digitalisering in het onderwijs. Ook wordt de functiemix in de Randstad (75 miljoen euro) beëindigd.

Autonomie van de docent

Het belang van autonomie heeft de coalitie wel genoemd in de paragraaf over zorgpersoneel, maar helaas niet bij het onderwijs. Een gemiste kans, want die autonomie is cruciaal om het beroep van leraar en docent aantrekkelijker te maken. Een gemiste kans.

Download het hoofdlijnenakkoord hier 

Profielfoto van Giel Kessels
1 maand geleden
Profielfoto van Giel Kessels
1 maand geleden

Dat is alles bij elkaar niet erg positief.

De kern van goed onderwijs zijn de docenten en die blijven gelukkig nog steeds. Oftewel wij maken samen kei goed onderwijs en dat blijven we doen!