Nieuwsbericht

Basisvaardigheden en Burgerschap

Profielfoto van Andries Knol
6 juli 2023 | 2 minuten lezen

Het afgelopen jaar zijn er een aantal zaken opgepakt die betrekking hebben op de basisvaardigheden, en met name burgerschapsonderwijs.

In de werkagenda mbo wordt er veel aandacht gegeven aan en geld beschikbaar gesteld voor de basisvaardigheden in het mbo. Veel docenten zullen herkennen dat in het bijzonder het rekenonderwijs en burgerschapsonderwijs weinig prioritiet vinden in het mbo en dat de kwaliteit van deze lessen daardoor lang niet altijd op orde is.

In het coalitie akkoord van de huidige regering staat dat de basisvaardigheden door bevoegde docenten gegeven moeten worden in het mbo. In de werkagenda is dit vooralsnog (op aandringen van de werkgevers via de MBO Raad) op hold gezet. Er is een onderzoek gestart en inmiddels afgerond over de professionele achtergrond van docenten die de basisvaardigheden geven in het mbo. Het beeld wat hieruit naar voren komt is om niet vrolijk van te worden en bevestigd wat we allemaal al lang weten, het is dramatisch!

Tegelijkertijd is er een expertgroep Burgerschapsonderwijs druk bezig geweest met het opstellen van een advies hierover aan de minister. In dit advies wordt vooral de vrijblijvendheid van het huidige burgerschapsonderwijs aangepakt en worden twintig kwalificatie eisen gesteld. Ook adviseert men een instellingsexamen. Hoewel het spijtig is dat vitaliteit uit het burgerschapsonderwijs verdwenen is (men vindt dit namelijk geen burgerschap), is het verder een zeer goed advies.

De minister heeft een brief naar de tweede kamer gestuurd, waarin het advies vrijwel volledig is overgenomen. Met uitzondering van het examen (ook dit weer na en op ‘aandringen’ van de werkgevers). Hiervoor wil de minister nu een inspanningsverplichting, waarbij de opleiding op alle kwalificatie eisen progressie moet kunnen aantonen bij de studenten op deze twintig kwalificatie eisen.

Momenteel houdt OCW veldsessies met docenten Nederlands, rekenen en burgerschap (tot oktober). Hierna gaat OCW in gesprek met de bonden, de MBO Raad en de BVMBO, waarna het overgaat tot het schrijven van een beleidsnotitie.

In een reactie op de brief van de minister stelt de MBO Raad dat bevoegdheden in het mbo niet kunnen omdat er dan twee systemen van benoembaarheid door elkaar lopen. Waarom dat een probleem zou zijn wordt echter niet duidelijk gemaakt. Ook nu zijn er immers bevoegde (1e en 2e graads) docenten gewoon benoembaar en werkzaam in het mbo. Daarnaast zou het belemmerend werken doordat de beroepscontext niet meegenomen wordt in de lerarenopleidingen. Dat al onze bevoegde docenten dus maar even weten dat ze eigenlijk niet juist opgeleid zijn om in het mbo les te geven…?

De MBO Raad kortom, wil alles het liefst bij het oude laten, ik vraag me daarbij naar aanleiding van het onderzoeksrapport vooral af waarom.

 

Professionele achtergrond van mbo-docenten basisvaardigheden en burgerschap | Rapport | Rijksoverheid.nl

Kamerbrief over aanpak basisvaardigheden mbo | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Burgerschapsonderwijs in een veranderende samenleving | Rapport | Rijksoverheid.nl

Kamerbrief over aanpak basisvaardigheden mbo | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Beslisnota's bij Kamerbrief over versterking burgerschapsonderwijs mbo | Beleidsnota | Rijksoverheid.nl

MBO Raad reactie op brief basisvaardigheden en burgerschapsonderwijs

Profielfoto van Giel Kessels
10 juli 2023
Profielfoto van Giel Kessels
10 juli 2023

Fijn dat je ons zo bijpraat Andries.
Ook het overzicht met artikelen die aansluiten bij je bericht zijn erg fijn.